Dansk Socialrådgiverforening ruster sig til fremtiden

Selv om Dansk Socialrådgiverforening har medlemsfremgang, går fagforeningen nu i gang med et omfattende arbejde for at holde sig attraktiv i fremtiden.

Under navnet ”DS 2022 – Fremtidens Fagforening” har Dansk Socialrådgiverforening netop skudt et grundigt stykke arbejde i gang for at ruste organisationen til fremtiden.

Kald det bare ”rettidig omhu” – lyder det fra socialrådgiverformand Majbrit Berlau, der er blandt initiativtagerne til arbejdet.

Foreningen tog fat på udfordringen på repræsentantskabsmødet i slutningen af november, hvor Majbrit Berlau blandt andet sagde:

– Lige nu har vi en svag medlemsstigning, men vi er nødt til at forholde os til, hvad der sker i andre dele af fagbevægelsen. Den udfordring vil vi nu tage alvorligt i tide.

– Vi vil med det her omfattende strategiarbejde sørge for, at vi også i fremtiden er tidssvarende og attraktive for alle medlemmer, uddybede hun.

Alle skal inddrages

På repræsentantskabsmødet var deltagerne med til at sætte arbejdet i gang gennem flere timers gruppearbejde. Det blev til en masse plancher fyldt med tanker, idéer og stikord til det resolutionsudvalg, der nu skal føre processen videre.

Planen er, at arbejdet skal munde ud i en strategi, der skal vedtages på næste repræsentantskabsmøde i 2014, og at resolutionsudvalget undervejs skal inddrage alle typer medlemmer og dele af organisationen – i første omgang gennem arbejdspladserne og faggrupperne.

Og som Majbrit Berlau tilføjede lige inden, resolutionen blev vedtaget, skal selv de socialrådgivere, der ikke er medlem af Dansk Socialrådgiverforening, på et tidspunkt involveres i arbejdet – for på den måde at gøre fagforeningen så attraktiv, at også de vil melde sig ind.

– Vi skal blive klogere på, hvad der har betydning for medlemmerne nu og især i fremtiden. Derfor skal vi inddrage alle i arbejdet, så vi ved, hvad der er vigtigt for vores faggruppe, og hvilke værdier foreningen skal have og prioritere ud fra, sagde Majbrit Berlau.

– Det her er et ambitiøst projekt. Men når vi gætter om fremtiden, så er vi også med til at forme fremtiden for vores organisation, lød det.