Sådan støtter DS medlemmer udsat for digital chikane

I disse dage florerer flere videoer på nettet, hvor tre socialrådgivere er blevet filmet, mens de udfører deres arbejde i en akut børnesag. Det har affødt ubehagelige, personlige kommentarer, da navnet på den ene rådgiver fremgår. Det burde ingen socialrådgivere udsættes for, lyder det fra Signe Færch, forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening.

I disse dage florerer flere videoer på nettet, hvor tre socialrådgivere er blevet filmet, mens de udfører deres arbejde i en akut børnesag.

– På videoen ser jeg dygtige socialrådgivere, som bevarer roen, agerer ordentligt og handler professionelt i en ellers voldsom situation. Alligevel er videoerne blevet delt vidt og bredt. Det har affødt mange ubehagelige kommentarer og personlige angreb, da for- og efternavn på den ene rådgiver fremgår, siger Signe Færch, forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening.

I sager som disse bakker Dansk Socialrådgiverforening altid op om medlemmerne.

– Derfor har vi i de seneste dage været i kontakt med de berørte medlemmer for at støtte dem, rådgive dem om deres rettigheder og indgå i en dialog med deres arbejdsgiver, som har ansvaret for at beskytte medarbejderne og tage godt hånd om dem, siger hun.

Dansk Socialrådgiverforening hører oftere og oftere om lignende sager, hvor socialrådgivere på forskellige måder bliver hængt ud, skældt ud, truet eller chikaneret.

– Det burde ingen socialrådgivere udsættes for! Det er noget, som jeg og Dansk Socialrådgiverforening tager meget alvorligt, siger Signe Færch.

Sådan støtter DS

Når et medlem bliver udsat for digital chikane, er Dansk Socialrådgiverforenings primære fokus på at støtte medlemmet og dennes tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant, forklarer Elisabeth Huus Pedersen, arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Socialrådgiverforening.

– Vi peger på, hvilke handlemuligheder arbejdsgiver har for at løfte sit arbejdsgiveransvar. Arbejdsgiveren skal støtte medarbejderen, prøve at få det pågældende opslag fjernet og i nogle tilfælde anmelde til politiet, klage til Datatilsynet, Pressenævnet mv., siger hun.

Som hovedregel udtaler Dansk Socialrådgiverforening sig ikke i offentligheden om konkrete sager.

– Det risikerer at medføre, at medlemmet bliver endnu mere udstillet og kommer endnu mere i klemme, siger Elisabeth Huus Pedersen.

Hvis medlemmet bliver sygemeldt på grund af den digitale chikane, kører Dansk Socialrådgiverforening en arbejdsskadesag for medlemmet.

Ud over støtten i de konkrete sager, deltager Dansk Socialrådgiverforening i  en arbejdsgruppe i FH, der har fokus på at få strammet op på lovgivning og retspraksis, og en følgegruppe på et forskningsprojekt, som køres af Arbejdsmedicinsk Klinik om digital chikane.

På www.socialraadgiverne.dk/udhaengning kan du læse mere om, hvad du kan gøre for at forebygge digital chikane, og hvad du selv og arbejdspladsen kan gøre, hvis du eller en kollega bliver hængt ud.

Kontakt Dansk Socialrådgiverforening

Kontakt din tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller din konsulent i Dansk Socialrådgiverforening, hvis du ikke mener, at arbejdsgiver løfter sit ansvar om at bakke dig op, eller ikke gør nok for at bremse borgerens ubehagelige ytringer om dig.

» Kontakt din konsulent