Søg SPARK om konsulentbistand til arbejdsmiljøudfordringer

SPARK står for ’Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne’ og er KL og Forhandlingsfællesskabets tilbud om støtte til trio’er og MED-udvalg i kommunerne.

SPARK-konsulenten tilrettelægger et skræddersyet forløb, der passer til netop jer. I får støtte og sparring, så I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads.

Der er seks temaer, man kan søge om støtte indenfor:

  1. Samarbejde
  2. Forandringer og omstillinger
  3. Risiko for vold og trusler
  4. Arbejdets indhold, omfang og udførelse
  5. Chikane, herunder mobning og seksuel chikane
  6. Alenearbejde

SPARK er aftalt ved overenskomstforhandlingerne mellem KL og Forhandlingsfællesskabet. Tilbuddet er gratis for arbejdspladsen.

» Viden på tværs: Hvad kan SPARK hjælpe jer med?