Mange tilmeldinger til Arbejdsmiljørepræsentantkonferencen 8. januar

Der er stor interesse for at deltage i FH’s konference, der er startskud til Arbejdsmiljørepræsentanternes år.

DS’ arbejdsmiljørepræsentanter er pr. mail inviteret til at tilmelde sig den store konference for arbejdsmiljørepræsentanter den 8. januar 2019, som Fagbevægelsens Hovedorganisation afholder som startskud på Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019.

DS har 25 pladser på konferencen, og vi kan se, at der er meget stor interesse for at deltage.

Der er i skrivende stund 40 tilmeldte. Derfor kan vi allerede nu se, at vi desværre kommer til at sige nej til en stor del af de, der har tilmeldt sig. Men vær opmærksom på at Arbejdsmiljørepræsentantåret vil byde på flere arrangementer i løbet af 2019.