De lokale lønforhandlinger i Kriminalforsorgen

Som vi tidligere har informeret både jer og medlemmerne om på forskellige måder, har vi nu endeligt indledt de lokale lønforhandlinger på arbejdspladserne i Kriminalforsorgen.

Forhandlingerne er genstartet, efter at der den 9. maj er indgået aftale med Direktoratet om, at vi med virkning fra 2018 forhandler fremadrettet. Vi har aftalt en ramme på 1 procent af lønsummen. Den aftale er vi godt tilfredse med. Og det betyder, at vi nu indleder de lokale lønforhandlinger.

Vi har allerede tidligere modtaget en hel del indstillinger fra arbejdspladserne. Men der er også nogle, der stadig mangler. Vi har også startet arbejdet med at planlægge udveksling af indstillinger og aftale forhandlingsmøder lokalt og med områdekontorerne.

Tag fat i jeres konsulent, hvis der er spørgsmål til processen eller andet.