Socialrådgiverstuderende går op i politik

Der tegner sig nogle markante forskelle mellem de studerende på professionsuddannelserne i nyt forskningsprojekt. De socialrådgiverstuderende skiller sig ud ved at gå op i politik og foretrække nyhedsudsendelser frem for underholdning.

– Hvis man sammenligner socialrådgiverstuderende med studerende på andre professionsuddannelser, tegner der sig nogle særlige træk og tendenser.

Det siger Søren Gytz Olesen fra Professionshøjskolen Via University College i Aarhus, der i samarbejde med Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet står bag en undersøgelse af 5000 professionsstuderendes livsstil og vilkår. Det er blevet til bogen ”På vej til professionerne”.

Blandt de særlige karakteristika er politisk engagement og interesse for seriøse debatprogrammer i tv frem for rene underholdningsprogrammer.

Krævende job at være socialrådgiver

Undersøgelsen viser desuden, at de socialrådgiverstuderende ikke forventer at blive i faget hele arbejdslivet. Det gør flere studerende på de prestigefulde akademiske uddannelser i større grad.

– Det afspejler, at det er et krævende job at være socialrådgiver. De fleste arbejder i frontlinjen og kan ikke putte sig og er derfor mere udsatte i forhold til nedslidning og psykisk udmatning. At de alligevel vælger uddannelsen viser, at de er dedikerede til faget, og at de har en drivkraft, der er motiverende, siger Søren Gytz Olesen.

Samfundets hierarki afspejler sig

Ifølge forskeren giver den nye undersøgelse en bedre forståelse for de forskellige kulturer på uddannelserne. Og for de værdier, som de studerende repræsenterer.

– Vi kan konstatere, at de økonomiske og sociale skel i samfundet bliver reproduceret på uddannelserne. På de akademiske professionsuddannelser såsom jura og medicin har forældrene typisk længere uddannelser og flere økonomiske ressourcer, mens de studerende på for eksempel socialrådgiveruddannelsen kommer fra en baggrund med mere trange økonomiske kår, siger han og fastslår:

– Der er simpelthen forskel på de unges økonomiske muligheder.