Borgerne skal have ret til en samlet plan og koordinerende sagsbehandler

Borgere med komplekse problemer skal have en mere sammenhængende indsats. Det mener regeringen, som med lovforslaget ’Én plan’ vil foreslå, at borgerne skal have en samlet handleplan for deres forløb fremover. Dansk Socialrådgiverforening ser grundlæggende positivt på forslaget, men understreger at indholdet i forslaget forudsætter en styrkelse af den koordinerende sagsbehandler og lavere sagstal.

Borgerne skal have ret til en samlet plan og koordinerende sagsbehandler

Plakaten med kontanthjælpsmodtageren Peter – som har 17 forskellige sagsbehandlere og otte handleplaner – offentliggjorde Dansk Socialrådgiverforening til regeringens dialogmøde om sammenhængsreformen på Marienborg tilbage i april 2017. Her havde DS’ formand, Majbrit Berlau, taget et indrammet eksemplar af plakaten med til innovationsminister Sophie Løhde (V) for at understrege, at der bør indføres én plan for borgeren.

Hjælpen til borgere, der har social- og sundhedsmæssige udfordringer, skal tænkes sammen, så de i fremtiden får én samlet plan for deres forløb. Det er ambitionen bag udkastet til et nyt lovforslag, som innovationsminister Sophie Løhde har bedt om kommentarer til fra blandt andre Dansk Socialrådgiverforening. Her glæder formand Majbrit Berlau sig over regeringens forslag.

– Vi har efterlyst og savnet én plan i flere år, så jeg er glad for, at den nu er på vej. I dag er det nemlig desværre sådan, at borgerne skal passe til systemerne. Vi vil gerne lave det om, så det er systermerne, der tilpasser sig borgerne, siger hun.

DS nævner i sit høringssvar til lovforslaget også en række udfordringer. Regeringen lægger i sit udkast op til, at kommunerne selv skal vurdere, hvilke borgere der skal omfattes af én plan, mens DS mener, at det som udgangspunkt bør være en rettighed for alle borgere med komplekse problemer. Derudover er DS stærkt bekymret over den omfattende samkøring af data i udkastet og efterlyser en langt stærkere involvering af borgerne, end lovforslaget beskriver. Endelig er den koordinerende sagsbehandler en forudsætning for Én plan, og derfor bør regeringen sikre, at den koordinerende sagsbehandlers opgaver defineres klart i loven, samt at antallet af sager reduceres.

Loven om Én plan skal ifølge lovforslaget træde i kraft 1. juli i år, men det er ifølge DS for tidligt. Indførelsen af Én plan vil kræve dybtgående omstillinger og ændringer i de enkelte kommuner – og det skal der være tid til at forberede, skriver DS i høringssvaret, som du kan læse her.

I et andet nyt høringssvar kritiserer DS regeringens forslag om at skærpe straffen til fagpersoner, der ikke overholder den udvidede underretningspligt. Læs mere her.