Webinar om den kommunale og den regionale kompetencefond

På både det kommunale og det regionale område, er der aftalt kompetencefonde, som ansatte efter overenskomsten kan søge. TR er en væsentlig aftalepart i forhold til udlodning af midler fra fondene. Som en del af TR-uddannelsen afholdes et webinar.

Webinaret afholdes fredag d. 6. oktober kl. 9.00 – 11.00. TR fra det kommunale og det regionale område opfordres til at deltage. På webinaret vil vi arbejde med følgende:

  • Regler og sagsgange for fondene
  • Aktuel status på fondene
  • Erfaringsudveksling TR indbyrdes og centralt
  • Kommende perspektiver for fondene.

Webinaret forestås af næstforkvinde Ditte Brøndum samt sekretariatet i Toldbodgade.

Webinaret er en del af TR-uddannelsen og er omfattet af AKUT refusion.

» Tilmeld dig lige her. Link til webinaret sendes til deltagerne, når vi nærmer os dagen.