Webinar om den kommunale og regionale kompetencefond

Som en del af uddannelsen af TR, afholdes et webinar. Webinaret afholdes mandag d. 10. juni 2024 kl. 9.30 - 11.30. TR fra det kommunale og regionale område opfordres til at deltage.

På både det kommunale og det regionale område, er der aftalt kompetencefonde, som ansatte efter overenskomsten kan søge. TR er en væsentlig aftalepart i forhold til udlodning af midler fra fondene.

Som en del af uddannelsen af TR, afholdes et webinar. Webinaret afholdes mandag d. 10. juni 2024 kl. 9.30 – 11.30. TR fra det kommunale og regionale område opfordres til at deltage. På webinaret vil vi arbejde med følgende:

  • Regler og sagsgange for fondene
  • Aktuel status på fondene
  • Erfaringsudveksling TR indbyrdes og centralt
  • Kommende perspektiver for fondene

Webinaret forestås af næstforkvinden Ditte Brøndum, samt sekretariatet i Toldbodgade.

Webinaret er omfattet af AKUT refusion.

Flere oplysninger med link følger senere.