Lønforhandlingerne i Kriminalforsorgen

Vi håber meget, at vi kan få et svar inden udgangen af februar på DS’ forslag om aftale til tillæg til vores forhåndsaftaler om Ny løn mv. Indtil vi når til enighed med Direktoratet, har vi stadig udskudt lønforhandlingerne

I DS har vi som bekendt en verserende sag om de lokale lønforhandlinger for 2017 og 2018 i Kriminalforsorgen. Vi arbejder fortsat på at få en tilfredsstillende aftale.

Vi har været i dialog med Direktoratet gennem en længere periode om lokallønsforhandlingerne og afventer nu et endeligt svar på DS’ forslag til aftale om tillæg til vores forhåndsaftaler om Ny løn mv.

Vi håber meget, at vi kan få et svar inden udgangen af februar og dermed begynde den konkrete planlægning af lønforhandlingerne 2017 og 2018 snarest herefter. I hører naturligvis nærmere, når vi har fået en aftale i hus.

Indtil vi når til enighed med Direktoratet, har vi stadig udskudt lønforhandlingerne. Vi arbejder tæt sammen med Kriminaforsorgsforeningen om dette spørgsmål, mens andre organisationer bl.a. HK og DSR har egne aftalte vilkår. Af samme årsag vil I kunne opleve, at der er nogle, der allerede har forhandlet løn.

Vi vil benytte os af lejligheden til også at sige tak for tålmodigheden. Det er jo langt fra optimalt, at vi skal blive ved med at udskyde forhandlingerne. Men omvendt er det heller ikke rimeligt, at vi ikke kan få en aftale om, hvordan det så er, vi skal gøre fremover – og uden at vi skal springe et års forhandlinger over.