DS advarer mod millionbesparelser i jobcentre

Ny rapport lavet op til den nye kommuneøkonomiaftale mellem regeringen og KL anslår, at der kan spares over en halv milliard kroner på landets jobcentre ved blandt andet at hæve sagstallene og afskaffe pauser. Det vil skade både arbejdsmiljø og indsats, advarer DS.

Den nye aftale om kommunernes økonomi for 2015, som er indgået mellem KL og regeringen, lægger op til, at der kan spares 500-700 millioner kroner på indsatsen i landets jobcentre. De penge kan i stedet bruges på ”borgernær service i kommunerne.” Pengene kan altså fjernes fra beskæftigelsesområdet og overføres til for eksempel plejesektoren eller daginstitutioner.

Besparelserne, som den nye økonomiaftale åbner døren for, bygger på en rapport, som konsulentfirmaerne Quartz+Co og BDO Consulting har lavet for netop KL, Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet op til den nye økonomiaftale.

Rapportens bud på besparelser er medtaget i den nye beskæftigelsesreform, som netop er blevet forhandlet på plads mellem forligspartierne i Folketinget.

Rapport: Sagstal og kvalitet hænger ikke sammen

Ifølge rapporten er der ikke nødvendigvis sammenhæng mellem sagstallet og kvaliteten i jobcentrenes indsats. På den baggrund vurderes det, at jobcentre med ”en lav sagsproduktivitet” kan spare penge ved at hæve sagstallene, uden at det går ud over kvaliteten. Men den vurdering er ubrugelig, mener Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening. Blandt andet tages der ikke højde for, hvilken type sager, der er tale om.

– Hvis man som socialrådgiver primært sidder med tunge sager, kan selv et lavt antal sager medføre et enormt stort arbejdspres. Socialrådgiverne er allerede ekstremt pressede, og det kan være ødelæggende for både arbejdsmiljø og den håndholdte indsats at hæve sagstallene yderligere med henblik på kortsigtede besparelser.

Op med arbejdspresset, ned med sygefraværet

Ifølge rapporten har mange jobcentre ”kutymebaserede, formaliserede pauser på op til 15-30 minutter hver formiddag, samt yderligere 30 minutter om torsdagen, hvor der er lang åbningstid.” Disse pauser, som ikke dækker korte, uformelle kaffepauser og frokostpauser, er ikke omfattet af overenskomsten, pointeres det. Rapportens anbefaling er at afskaffe dem som led i en ”normalisering af arbejdstiden.”

Majbrit Berlau undrer sig over, at rapporten på den ene side opfordrer til at øge sagspresset og afskaffe pauser og på den anden side lægger op til at spare penge via lavere sygefravær.

– Det skriger til himlen, at rapporten åbner for at øge sagspresset og fjerne åndehuller i socialrådgivernes ekstremt pressede hverdag, og samtidig lægger op til at spare penge via lavere sygefravær. Enhver, som har bare en smule forbindelse til virkeligheden, kan se, at det regnestykke ikke holder. Allerede nu er sagspres og stress i hverdagen årsag til sygemeldinger.

”Besparelser går imod regeringens egen intention”

Hvis regeringen gennemfører rapportens besparelser og overfører midlerne til andre områder, vil det gå direkte mod regeringens egen intention om at styrke beskæftigelsesindsatsen, mener Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau.

– Regeringen taler om at styrke beskæftigelsesindsatsen, men på baggrund af rapporten åbner man for at gennemtrumfe besparelser og fjerne ressourcer fra beskæftigelsesområdet. Det hænger jo slet ikke sammen. Det store sagspres er allerede nu en kæmpe barriere for den håndholdte indsats og for regeringens egne reformer. Frigjorte midler burde i stedet bruges på at styrke indsatsen.

En ny DS-undersøgelse viser, at socialrådgiverne selv ser det store sagspres som er en af de største udfordringer for de nye beskæftigelsesreformers succes. I forlængelse af undersøgelsen har beskæftigelsesminister Mette Frederiksen anerkendt, at betingelserne for at implementere reformerne ikke har været gode nok.

Minister bakker op om at flytte midler fra jobcentre

Alligevel kalder Mette Frederiksen det en ”åbenlys god ide” at trække penge ud af beskæftigelsesindsatsen, så længe pengene bruges på andre velfærdsopgaver.

– Reformens fokus er for os at gøre op med kontrol og umyndiggørelse i beskæftigelsessystemet og at dreje indsatsen over mod reel uddannelse og opkvalificering og dermed mere værdi for pengene. Men viser der sig konkrete områder, hvor jobcentrene og kommunerne kan gøre det billigere og mere effektivt, så er det da en åbenlys god ide at bruge de penge til andre gode formål, siger hun i en skriftlig kommentar til Altinget.dk.

DS: Masser af positive elementer, men…

Der er dog også flere positive anbefalinger i rapporten, mener DS-formand Majbrit Berlau. Blandt andet anbefales det, at ressourcekrævende borgere på kontanthjælp og sygedagpenge har faste sagsbehandlere, og der lægges op til at afskaffe bureaukrati og proceskrav. Alligevel er Majbrit Berlau skeptisk over rapportens udgangspunkt.

– Udmeldingerne kommer ud fra en kortsigtet betragtning om, hvordan man kan spare penge på indsatsen nu og her. I stedet burde man fokusere på at styrke den håndholdte indsats og derved opnå langsigtede besparelser ved reelt at forbedre borgernes situation.