Søg støtte til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og i socialforvaltninger

Socialstyrelsen tilbyder indsatsforløb til botilbud og forvaltninger på socialområdet, der skal øge trivsel og tryghed og derved styrke forebyggelsen af vold og trusler.

Indsatsforløbene tager afsæt i de nationale retningslinjer om forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Disse retningslinjer blev udarbejdet i 2017 som led i opfølgningen på de voldsomme og tragiske episoder, hvor medarbejdere er blevet dræbt på deres arbejde.

Målgruppen for indsatsforløbene er botilbud og boformer for hjemløse og forvaltninger, der oplever udfordringer med at forebygge voldsomme episoder eller har et generelt ønske om at kvalificere det voldsforebyggende arbejde. Forløbene retter sig mod både kommunale, regionale og private tilbud samt forvaltninger i kommuner og regioner.

Der kræves kun af arbejdspladsen, at man prioriterer tid og lyst til at udvikle egen praksis, at man nedsætter en implementeringsgruppe og at man sørger for mødefaciliteter, forplejning og vikardækning ved behov. Det er gratis at indgå i indsatsforløbet. Socialstyrelsen betaler for rådgivning og uddannelsesaktiviteter.

» Hold øje med ansøgningsfristen på Socialstyrelsens hjemmeside

» Læs om de nationale retningslinjer her