DS underretter om ulovlig praksis

Situationen i Børn- og Ungeafdelingen i Nordfyns Kommune er så kritisk, at forkvinde for socialrådgiverne i Region Syd, Mie Vode Moll, har set sig nødsaget til på vegne af socialrådgiverne i afdelingen at underrette Ankestyrelsen om, at der foregår ulovlig praksis.

Over halvdelen af socialrådgiverne i Børn- og Ungeafdelingen i Nordfyns Kommune er enten stoppet eller sygemeldte. Den store personalegennemstrømning og det høje sygefravær går hårdt ud over både socialrådgiverne og de børn og familier, der har brug for socialrådgivernes hjælp.

Forkvinde for Dansk Socialrådgiverforenings Region Syd, Mie Vode Moll, er i tæt kontakt med tillidsrepræsentanten i afdelingen, og hun er blevet gjort bekendt med, at der foregår ulovlig praksis. Hun har derfor på vegne af kollegaerne kontaktet Ankestyrelsen og opfordret deres tilsyn til at afdække og handle på situationen.

I underretningen skriver hun blandt andet:

Jeg er orienteret om, at “der ligger sager til opbevaring, sager hvor der er truffet afgørelse om BFU eller mellemkommunale underretninger”. Derudover er jeg orienteret om, at “der bliver truffet faglige beslutninger flere medarbejdere ikke kan stå inde for, og som er i strid med barnets tarv og lovgivningen”.

– Det er ikke noget, jeg gør hver dag, så det siger noget om mit bekymringsniveau for socialrådgiverne og borgerne i Nordfyns Kommune. Henvendelsen til tilsynet står selvfølgelig ikke alene. Som fagforening vejleder og bistår vi vores medlemmer, vi uddanner og understøtter lokale tillidsvalgte, vi forhandler aftaler og er i dialog med arbejdstilsynet, siger hun.

Arbejdstilsynet har allerede givet afdelingen et undersøgelsespåbud, hvor arbejdsmiljøproblemerne skal afdækkes med ekstern bistand. Og i næste uge har Mie Vode Moll møde med ledelsen og udvalgsformanden.

– Der ligger en kæmpe opgave foran socialrådgivere, ledere og politikere. Der er brug for socialrådgivning, lovmedholdelighed, kontinuitet og opbygning af tillid. Vejen til at løfte den opgave er ikke fundet endnu, og det bekymrer mig dybt, siger hun.

Ulovlig praksis

Hvis du blive bedt om at arbejde på kant med loven, skal du altid kontakte Dansk Socialrådgiverforening, så vi sammen kan vurdere, om der er tale om ulovlig praksis, og hvad der skal gøres i den konkrete situation. Du kan enten tage fat i din tillidsrepræsentant, ringe på 70 10 10 99 eller skrive til kontakt@socialraadgiverne.dk.

Bliver man bedt om at udføre opgaver, der er klart ulovlige, skal man gøre sin leder opmærksom på forholdet, og man har både ret og pligt til ikke at følge ordren. Hvis nærmeste leder undlader at reagere på henvendelsen eller fastholder en ulovlig ordre, kan man underrette lederens umiddelbart overordnede. Fører dialogen med ledelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan man overveje, om Ankestyrelsen, de ansvarlige politikere eller pressen skal gøres opmærksom på sagen.