Leder – Region Syd

Læs regionformand Mie Vode Molls leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 25. august 2021.

Jeg håber, at du har haft en god sommer… Nu ser vi ind i et spændende politisk efterår!

Finanslovsforhandlingerne, flerårsaftalen for Kriminalforsorgens økonomi samt kommunal- og regionsrådsvalget begynder at fylde i medierne og på de lokale arbejdspladser. I nogle kommuner er valgkampen startet meget tidligt, mens de fleste statslige, regionale og kommunale arbejdspladser først for alvor begynder at mærke den politiske debat nu.

Vi har et muligheds- og handlingsrum indtil aftalerne er indgået og valghandlingerne er overstået, som vi i DS skal søge at udnytte bedst muligt.

Politikerne på Christiansborg besøges af vores nationale formandskab Mads Bilstrup og Signe Færch og af vores studenterpolitiske formandskab Henrik Degn og Margit Lassen Nielsen. De drøfter blandt andet finansieringen af tidlig pension, taxameterløft af uddannelsen, udmøntningen af aftalen om Børnene Først og ydelseskommissionens anbefalinger.

Her i DS Region Syd håber jeg, at vi sammen med kollegaerne kan sætte en politisk dagsorden, som kan styrke vores fag og arbejdsvilkår, samt sætte fokus på nødvendigheden af at prioritere de velfærdsydelser, vi leverer. I regi af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) er vi flere steder med til valgarrangementer, og jeg har allerede nu snakket med flere af jer om aktiviteter, som I har i støbeskeen lokalt. I er meget velkommen til at sparre med mig, og jeg deltager også rigtig gerne i jeres lokale aktiviteter. Vi holder TR-stormøde for tillidsvalgte på det regionale og det kommunale område d. 15. september med fokus på kommunal- og regionsrådsvalget. Jeg håber, at vi ses, at vi lærer nyt og at vi handler i fællesskab!

Vi er ved at lægge sidste hånd på materialer til kommunal- og regionsrådspolitikerne, som kan inspirere dem i deres valgkamp og deres fremadrettede virke. I får materialerne, så snart de er klar – målet er, at I kan se jer selv i det, og at I vil være med til at udbrede budskaberne.

På falderebet vil jeg opfordre jer til at tage kollegaerne med til de aktiviteter, vi laver i DS Region Syd i løbet af efteråret. Jeg glæder mig til fysisk at møde jer og kollegaerne til fyraftensmøder om relationel koordinering samt til faglig fællesskabsdag. Derudover fortsætter vi webinarrækken ”Klogere sammen”.

» Tilmelding til aktiviteterne sker via aktivitetskalenderen.

Vel mødt til et spændende efterår!

Mie Vode Moll
Regionsformand
Dansk Socialrådgiverforening Region Syd