Nyt materiale til håndtering af uklare og modstridende krav

BFA Velfærd og Offentlig Administration har udviklet helt nye materialer om uklare krav og modstridende krav i arbejdet.

Uklare krav og modstridende krav indgår i bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø som en påvirkning, der kan have stor betydning for medarbejdertrivsel. Læs DS’ gennemgang af reglerne her.

  • Uklare krav: Krav til arbejdet, der ikke er klart definerede eller formidlet, hvilket kan skabe forvirring og usikkerhed blandt medarbejdere og ledere.
  • Modstridende krav: Situationer, hvor det ikke er muligt at opfylde samtidige krav, da de trækker i forskellige retninger og kan skabe konflikter.

Publikationen ’Klare forventninger’ ser på årsagerne bag problematikkerne om uklare og modstridende krav og kommer med konkrete anbefalinger til forebyggelse af problemerne gennem klar planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, om god oplæring og instruktion samt støtte fra kolleger og ledelse. Der er også en gennemgang af, hvad den enkelte, arbejdsfællesskabet, ledelsen og den samlede organisation kan gøre.

Publikationen ’Forstå og forebyg uklare og modstridende krav’ er et praktisk dialogredskab, der guider jer igennem processen med at identificere, diskutere og handle på belastende uklare og modstridende krav.

Find publikationerne på BFA’s hjemmeside

» Godtarbejdsmiljø.dk: Forstå og forebyg uklare krav og modstridende krav

» Godtarbejdsmiljø.dk: Klare forventninger