Mere fag og arbejdsglæde: Få inspiration til bedre fastholdelse af kollegerne

DS har udgivet en materialesamling med inspiration til metoder og redskaber, som trio’en kan bruge på arbejdspladsen. Løsningskatalog nr. 6 handler om ’Mere fastholdelse’.

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer TR, AMiR og ledere til i fællesskab at tage fat i de små udfordringer og forebygge, at de vokser sig store. Det er en god ide at kombinere indsatser, der styrker fagligheden, med indsatser, der styrker arbejdsmiljøet, da faglighed og arbejdsmiljø hænger tæt sammen og påvirker hinanden.

Hvorfor er mere fastholdelse vigtig?

Det handler både om at hjælpe sygemeldte kolleger tilbage til arbejdet, om at holde fast i hinanden som kolleger og om at holde fast i socialrådgiverfaget.

I løsningskatalog 6 om ’Mere fastholdelse’ præsenteres tre forskellige løsningsmetoder:

  1. Støtte af sygemeldte og deres kolleger – som peger på, at sygemeldte har brug for støtte både under og efter en sygemelding, og at kollegerne også har brug for ekstra ledelsesmæssig opmærksomhed for at undgå at blive overbelastede.
  2. Forebyggelse af sygdom og fravær – anbefaler at analysere årsager til arbejdsrelateret sygefravær og at man drøfter blandt andet holdninger til fravær og nærvær blandt kollegerne på arbejdspladsen.
  3. Bæredygtigt arbejdsmiljø – indebærer, at arbejdspladsen skal være med til at opbygge og udvikle medarbejdere og arbejdspladsen, blandt andet gennem fokus på den rummelige arbejdsplads og fastholdelse.

Hver af løsningsmetoderne præsenteres på én side i kataloget. Der er tre afsnit:

  1. Kom hurtigt i gang – her gengives en enkel metode eller et dialogspørgsmål, man kan tage i brug med det samme.
  2. De gode redskaber – her præsenteres og linkes til gode redskaber, der kan bruges til at løse konkrete udfordringer.
  3. Gå i dybden – her henvises til supplerende materiale som for eksempel film, podcast, artikler, cases.

» Se DS’ materiale om ’Mere fag og arbejdsglæde’: Løsningskatalog 6: Mere fastholdelse. Kataloget er en del af en større materialesamling, som DS har udarbejdet, der skal hjælpe trioerne til at arbejde for mere fag og arbejdsglæde på socialrådgivernes arbejdspladser. DS’ vejledende standarder for faglighed og arbejdsmiljø er også vigtig inspiration.