Praktikvejledertillæg i Kriminalforsorgen

Det er nu lykkedes for DS at lande en aftale om, at alle socialrådgivere i Kriminalforsorgen får et funktionstillæg i de perioder, de har praktikanter.

Aftalen træder i kraft pr. 1.august 2018 og udløser et ikke-pensionsgivende tillæg på kr. 11.300 årligt grundbeløb. Aktuelt svarer det til cirka 1.000 kroner pr. måned for de 5 måneder, man har funktionen.

Hvis man har haft praktikant i foråret 2018, skal man altså kun honoreres, hvis man har en gammel lokalaftale.