Tilrettelæggelse af arbejdet under Corona-krisen

For kommunalt og regionalt ansatte er der indgået en fælleserklæring om arbejdstilrettelæggelse i denne ekstreme situation. Det er der ikke på statens område. Her er aftalt, at medarbejderens arbejdstid udgør den planlagte arbejdstid, og at man varetager så mange opgaver som muligt.

Som også skrevet i TR-mailen fra mandag den 23. marts har Forhandlingsfællesskabet indgået fælleserklæringer med henholdsvis KL og Danske Regioner om arbejdstilrettelæggelse i denne ekstreme situation.

Som TR spiller du en helt afgørende rolle i denne situation. Du har sikkert allerede fået og vil formentlig også fortsat få en række spørgsmål fra dine kolleger, og du skal sammen med ledelsen sikre samarbejdet om de gode løsninger. Derfor får du her de vigtigste informationer om indholdet i erklæringerne.

Vi og arbejdsgiverne er enige om, at alle må strække sig langt for at holde de offentlige institutioner og tilbud, som er helt afgørende for samfundet, kørende. Vi er også enige om, at det skal ske i et løbende samarbejde mellem lønmodtagere og arbejdsgivere – både centralt og lokalt på den enkelte arbejdsplads – inden for rammerne af overenskomsten.

Nye opgaver

Det betyder konkret, at du og dine kolleger kan melde jer til eller blive anvist at varetage opgaver, I ikke normalt arbejder med, og at tilrettelæggelsen af arbejdet som arbejdstid og arbejdssted kan ændre sig. Det drejer sig først og fremmest om opgaver i de såkaldt kritiske funktioner, og det kan indebære arbejde inden for andre fagområder end socialrådgiverfaget – hvis det kræver oplæring, skal arbejdsgiver sørge for den. En socialrådgiver vil dog ikke blive anvist opgaver, der kræver langvarig og intens oplæring, og vil dermed ikke blive bedt om for eksempel at udføre sundhedsfaglige opgaver som medicinering, bistå ved operationer, skifte forbindinger eller lignende.

Sådan en aftale er der endnu ikke på statens område. Vi er helt opmærksomme på, at situationen er helt særlig for os alle og ønsker selvfølgelig at bidrage til, at nødvendige/kritiske opgaver kan løses. Det er dog en forudsætning for os, at ændringerne skal aftales med de lokale tillidsrepræsentanter. Så igen har I en vigtig opgave – for kollegerne og for arbejdspladsen.

De faglige organiaationer er i løbende dialog med de offentlige arbejdsgivere om, hvordan vi skal håndtere den ekstraordinære situation. Vi holder jer selvfølgelig orienteret, når der er nyt.

Arbejdstid på statslige arbejdspladser

Der har været møder med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om blandt andet  opgørelse af arbejdstid under hjemsendelse.

Mange af jer kan udføre i hvert fald dele af jeres arbejde hjemmefra. Udgangspunktet er, at I varetager så mange opgaver som muligt. Man er enige om, at medarbejderens arbejdstid udgør den planlagte arbejdstid. Hvis medarbejderen helt eller delvist ikke kan præstere det antal timer, medarbejderen skulle have arbejdet den pågældende dag, godskrives differencen.

Så udgangspunktet er, at det ikke er medarbejderens ansvar, om der er opgaver nok til at fylde en arbejdsdag, ligesom der også er forståelse for, at der er medarbejdere, der er udfordret af at have børn hjemme hele dagen.