DS: Fint med færre aktiveringskrav til ledige

Regeringen slækker på regler og krav for aktivering af alle ledige med nyt lovforslag. Dansk Socialrådgiverforening bakker op om den nye kurs, som skal befri de ledige for kontrol og mistænkeliggørelse.

Dansk Socialrådgiverforening er godt tilfreds med det opgør, som er i gang på beskæftigelsesområdet, hvor den nye regering lægger markant afstand til den tidligere regerings stramme krav til aktivering af ledige, som medførte en masse bøvl og kontrol.

– Jeg betragter de nye tiltag på beskæftigelsesområdet som kærkommen afbureaukratisering. Og det glæder mig, for det har vi jo kæmpet for i årevis. Dem, som frygter, at de ledige lades i stikken, hvis ikke loven rummer konkrete krav om konkrete indsatser for bestemte målgrupper på bestemte tidspunkter i ledighedsforløbet , hænger jo fast i en forestilling om, at man ikke kan have tillid til, at jobcentrenes ansatte kan lægge en fornuftig plan sammen med den enkelte ledige. Det tror jeg godt vi kan, og nu får vi endelig chancen for at bevise det,  siger formand for Dansk Socialrådgiverforening Bettina Post, der efterlyser en helhedsorienteret indsats på beskæftigelsesområdet.

Læs: Dansk Socialrådgiverforenings udspil til en ny beskæftigelsesindsats

Krav til aktivering halveres

Som en del af finanslovsaftalen med Enhedslisten vil regeringen halvere mindstekravet til, hvor længe aktiveringskurserne skal vare for alle ledige. I stedet for fire uger, bliver det halveret til to uger.

Samtidig bliver kravene til nummer to aktiveringstilbud til de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere også ændret. Med de nuværende regler skal de ikke-arbejdsmarkedsparate ledige i aktivering mindst hvert halve år. De nye regler betyder, at de  fremover skal i gentagen aktivering efter mindst 12 måneders ledighed.

Den nye regering har allerede lempet kravene til de unge ledige under 30 år, så det ikke længere er et krav, at det første aktiveringstilbud skal være af mindst et halvt års varighed.

DS: Fint med lempede aktiveringskrav

Bettina Post frygter ikke, at de ledige lades i stikken med de lempede aktiveringskrav.

– Jeg har en klar fornemmelse af, at der kommer andre initiativer, som kan afløse kravet om en bestemt varighed i aktiveringsindsatsen. Beskæftigelsesministeren har blandt andet varslet en ny finansieringsreform, og alt tyder på, at den vil læne sig op ad både KL’s og Arbejdsmarkedskommissionens forslag om at yde høj refusion i starten af ledighedsperioden, mens refusionen bliver lavere, jo længere ledighedsperiode, der er tale om. Så her vil der være et økonomisk incitament for så hurtigt som muligt at give den ledige et tilbud, der rent faktisk rykker vedkommende tættere på arbejdsmarkedet, lyder vurderingen fra Bettina Post.