Ledere: Bureaukrati og dokumentation presser tilliden

Tillidsreformen skulle give mere enkle arbejdsgange, men en ny undersøgelse viser, at lovgivning og dokumentation er store barrierer for de offentlige ledere. Der er behov for en kritisk revision, mener formanden for DS’ ledersektion.

Meget tyder på, at Tillidsaftalen fra 2013, som skulle ”styrke opgavevaretagelse og kultur gennem tillid, samarbejde, resultater, effektivitet, nytænkning, kvalitet og faglighed”, endnu ikke har haft den ønskede effekt. I hvert fald svarer seks ud af ti ledere fra Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogerne og HK/Kommunal i en ny undersøgelse, at lovgivning er en stor barriere for et mere effektivt arbejde. Samtidig mener kun lige under halvdelen, at mængden af dokumentation er passende, og at det bliver brugt til at forbedre kerneopgaven.

Derfor skal dokumentationskravene diskuteres, mener Anders Fløjborg, formand for ledersektionen i Dansk Socialrådgiverforening.

– Der er selvfølgelig ingen tvivl om, at vi skal dokumentere vores arbejde, men lovgivningen lægger op til alt for meget unødvendig dokumentation. Der er behov for en kritisk revision af, hvad der er nødvendigt, og om det understøtter opnåelsen af de ønskede resultater – både på den enkelte arbejdsplads, i den enkelte kommune og fra regeringens side, siger han.

”Regeringen går i den forkerte retning”

Anders Fløjborg er ikke i tvivl om, at tilliden generelt er på dagsordenen i de danske kommuner. Han mener, at de enkelte forvaltninger er gode til at vurdere, hvilken dokumentation der er nødvendig – og til at tilrettelægge den sammen med de fagprofessionelle på en hensigtsmæssig måde, der understøtter kvalitet og resurseudnyttelse. Men fra regeringens side ser det anderledes ud:

– Regeringen er på vej i en helt forkert retning, fordi de med performance management detaljestyrer for meget. Det understøtter ikke tillidsdagsordenen. Som jeg ser det, skal de i stedet alene fokusere på, hvilken dokumentation de skal bruge for at måle deres resultater, og så lade det være op til de enkelte kommuner selv at tilrettelægge, hvad den enkelte borger har behov for. Det skal ikke udlægges fra centralt hold, siger han.

Forsker: Regelbunken er bare vokset

Kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er ikke overrasket over, at lederne stadig er presset af lovgivning og dokumentationskrav. Selvom de skiftende regeringer siden tidligere statsminister Poul Schlüters tid har lavet kampagner for afbureaukratisering og regelforenkling, er det nemlig gået den stik modsatte vej, fortæller han:

– Den uendelige regelproduktion bliver ved med at vokse. På Poul Schlüters tid blev der produceret 1000 love og regler om året – i de seneste år har det været omkring 2000 om året. Derfor bliver det også sværere og sværere for offentligt ansatte som socialrådgiverne at holde sig ajour med de mange nye regler. Så ude i kommunerne er det svært at få øje på, at der udvises tillid. For hjælper det egentlig at tale om tillid, når man samtidig indfører så mange regler?

Læs mere om undersøgelsen i seneste nummer af Offentlig Ledelse.