Nu kan COVID-19 anerkendes som arbejdsskade

Beskæftigelsesministeren og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har 23. april 2020 meddelt, at COVID-19 som udgangspunkt kan anerkendes som arbejdsskade, hvis man har været udsat for smitte via sit arbejde.

Med udmeldingen har ministeren ændret holdning, og man skal ikke bevise en konkret smittekilde, men blot dokumentere, at man har arbejdet på en arbejdsplads, hvor der har været risiko for at blive smittet.

Sundhedspersonale er blevet fremhævet som en særlig gruppe, men anerkendelse gælder alle faggrupper, der har tæt borgerkontakt, der medfører risiko for smitte.

Det gælder således også socialrådgivere, der har borgerkontakt, og man skal ikke kunne udpege en bestemt smitte-situation.

Hvis man har eller har haft COVID-19-symptomer, kan enten arbejdsgiver, læge eller man selv foretage anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Se mere på AES.dk.

Erstatning for anerkendt arbejdsskade gives for varige følger.

Spørgsmål om COVID-19 og arbejdsskade kan rettes til:
Arbejdsskadekonsulent Karen Marie Adamsen kma@socialraadgiverne.dk tlf. 23 82 74 44
Arbejdsskadekonsulent Anne Marie Bryde amb@socialraadgiverne.dk tlf. 24 85 73 39