Politikerne skal sikre sociale projekter efter satspuljen

Dansk Socialrådgiverforening ser positivt på afskaffelsen af satspuljen, men ikke uden bekymring, fortæller formand Mads Bilstrup.

Politikerne skal sikre sociale projekter efter satspuljen

Foto: Colourbox.com

Regeringen og Dansk Folkeparti har netop aftalt at afskaffe satspuljen i sin nuværende form, så mennesker på overførselsindkomster ikke længere skal finansiere sociale projekter.

Dansk Socialrådgiverforening ser positivt på ændringen, men ikke uden bekymring, fortæller formand Mads Bilstrup.

– Det er grundlæggende forkert at lade dem, der i forvejen har mindst, betale for sociale indsatser. Sådan har det været med satspuljen i snart 30 år, og mennesker på overførsler som pensionister og kontanthjælpsmodtagere halter længere og længere efter lønmodtagerne økonomisk, siger han. Derfor er vi enige i, at satspuljen bør afskaffes, siger han, men understreger samtidig, at pengene til sociale projekter skal findes andetsteds.

– Det er helt afgørende, at partierne sikrer finansieringen af indsatserne til samfundets udsatte. Det her må simpelthen ikke gå ud over den enlige mor på krisecenter, den hjemløse misbruger eller teenageren med angst og anoreksi. Derfor skal pengene findes i statsbudgettet, siger Mads Bilstrup.

Selvom satspuljen afskaffes, retter den dog ikke op på den økonomiske skævhed mellem lønmodtagere og mennesker på overførselsindkomster her og nu. Den del af overførselsindkomsterne, som i dag ryger i satspuljen, vil fra 2020 blive sat ind på en tvungen pensionsopsparing for blandt andre kontanthjælpsmodtagere. Dermed er det kun folkepensionisterne, der får gavn af afskaffelsen med det samme.

– Kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister har sjældent store pensionsopsparinger, og derfor falder pengene på et tørt sted. Men en voksende del af disse mennesker er efterhånden blevet så fattige, at de også har brug for flere penge her og nu. Derfor mener vi, at den bedste løsning ville være at lade overførslerne følge lønningerne fuldt ud og samtidig sikre alle en anstændig pension, siger Mads Bilstrup.

Socialrådgiverformanden håber samtidig, at politikerne vil benytte lejligheden til at sikre permanent støtte til gode, sociale projekter.

– Vi vil kraftigt opfordre politikerne til at bruge denne mulighed til at sikre de sociale indsatser blivende frem for tidsbegrænsede bevillinger. På mange områder har vi faktisk indgående viden om, hvad der virker, og mange gode projekter har lidt under, at det har været lettere at få penge til nye indsatser end til dem, der allerede er i gang.