Socialrådgivere hædres for at stå fast på fagligheden

Dansk Socialrådgiverforening uddeler i år hele to Gyldne Socialrådgivere. Priserne går til to grupper af dygtige socialrådgivere, som på hver deres måde har udvist enormt mod i deres kamp for kvalitet i den socialfaglige indsats.

2015-versionen af Dansk Socialrådgiverforenings socialfaglige hæderspris, Den Gyldne Socialrådgiver, er speciel, fordi priskomiteen i år har valgt at sprænge rammerne og uddele hele to priser. Og det er der god grund til, fortalte Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau under prisoverrækkelsen ved Socialrådgiverdage 2015 på Comwell i Kolding.

– Begge prismodtagere har stillet sig op og vist en vej for, hvad vores fag kan, når det er bedst. De har turdet stå fast på deres faglighed, taget modige valg og gået i mod strømmen.

De to prisvindere er socialrådgiverklubben i Odense Kommune, som i sommeren 2015 sagde fra, da ledelsens pålagde dem ulovlige lukninger af børnesager, samt Herning Kommunes Sverigesteam, som har indført en ny investeringsmodel på børneområdet med blandt andet lavere sagstal og styrkede relationer mellem socialrådgivere og udsatte familier. Resultaterne har begejstret både fagfolk og politikere.

Årets prismodtagere repræsenterer to ekstremer, understregede Majbrit Berlau.

– Den ene gruppe har stået fast på deres faglighed i strid modvind, da det sociale arbejde blev forsøgt sparet i stykker. Den anden gruppe har gået forrest med deres faglighed og vist, at investeringer i socialt arbejde betaler sig, fortalte Majbrit Berlau.

Socialrådgivernes ”nej!” runger stadig i Odense

Socialrådgiverne i Odense Kommunes Familie- og Velfærdsafdeling trak overskrifter i de landsdækkende medier i august 2015, da de nægtede at følge ledelsens anvisninger om ulovligt at lukke en række børnesager og i stedet gik til Dansk Socialrådgiverforening, som klagede til Ombudsmanden. En ekstern rapport gav siden stor ros til socialrådgiverne og resulterede i, at de ansvarlige kommunale ledere blev fyret.

– I har brudt et tabu, der går ud på, at man som offentlig ansat ikke må diskutere vilkårene for sit arbejde i offentligheden, selvom vi både har ret til det som socialrådgivere, og det er vores pligt, når vilkårene for vores arbejde strider i mod loven, sagde Majbrit Berlau og understregede, at sådan foregangshandling i den grad fortjener en pris.

Susanne Fasting Artz, den socialrådgiver, der stod frem i medierne og fortalte om ledelsens opfordring til lovbrud, var sammen sin kollega fra Odense-klubben, Majbritt Winther-Sørensen og deres tillidsrepræsentant, Ditte Rasmussen, mødt op i Kolding for at modtage hæderen – og stående ovationer fra tilhørerne.

– Det her er en meget stor anerkendelse af, at vi har gjort en forskel. For mange år siden, da jeg første gang så Den Gyldne Socialrådgiver blive overrakt på Socialrådgiverdage, sagde jeg ”tænk at få sådan en ære.” Så prisen betyder meget for mig. Også det, at det er os alle i klubben, som får den. Jeg turde jo stille mig frem på tv og fortælle, fordi jeg havde opbakning fra så mange kolleger, som også sagde nej til ulovlighederne.

Historien om socialrådgiverne fra Odense blev landskendt i sommer, men kampen mod besparelser har varet i flere år og er endnu ikke slut, fortæller tillidsrepræsentant Ditte Rasmussen.

– Vi har jo været i en situation, som pludselig blev ualmindelig, da ledelsen direkte opfordrede til lovbrud. Men inden da har vi sammen med DS Region Syd gennem flere år kæmpet for at overbevise både den administrative og politiske ledelse om, at man var nødt til at forbedre de faglige rammer.

Hun sender også en varm tanke til årets anden modtager af Den Gyldne Socialrådgiver:

– Jeg har for længe siden bestemt, at jeg ville blive i Odense og kæmpe indtil vi får indført Sverigesmodellen. Og jeg har til tider frygtet, at vi aldrig ville nå dertil. Men på baggrund af erfaringerne fra Herning kigger Odense Kommune nu på, om de vil søge andel i satspuljemidlerne til udbredelse af modellen.

Hernings mod til at investere skal spredes til hele Danmark

Den anden modtager af årets Gyldne Socialrådgiver er Herning Kommunes Sverigesteam. Under prisoverrækkelsen fremhævede Majbrit Berlau, at teamet hædres for deres mod til at iværksætte og gennemføre en investeringsmodel på børneområdet – en model, der blandt andet via 96 millioner kroner i den nye satspuljeaftale skal udbredes landet over.

– I har fra start af troet på investeringstankegangen og drevet en socialfaglig udvikling fremad, som nu er ved at brede sig til resten af landet. I har vist, at socialrådgivere er inspiratorer til socialfaglig udvikling. Herning kommunes Sverigesmodel er kommet på alles læber som ”det nye sort” på børneområdet, understregede Majbrit Berlau og tilføjede:

– I har formået at få selveste Christiansborgs øjne op for, at investeringer i socialt arbejde betaler sig. Og det er en kæmpe bedrift i sig selv.

Og frontløberne fra Herning, havde da heller ikke forestillet sig, at det skulle blive så stort. Leder af Sverigesteamet, socialrådgiver Trine Nanfeldt, siger:

– Det er en stor ære, at modtage en pris fra sine egne fagfæller. Da vi startede for tre år siden, havde jeg ikke fantasi til at forestille mig, at vores måde at arbejde på med højst 25 børnesager, mere tid til opfølgning og et tæt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, ville blive et forbillede for andre kommuner. Der er virkelig noget at glæde sig til. Socialrådgiverne har tid til at bringe fagligheden i spil til gavn for børnene i de udsatte familier.

Socialrådgiver fra Sverigesteamet, Sisi Ploug Pedersen, er taknemmelig og rørt over at blive hædret for ”at gøre det, som en socialrådgiver skal”.

– Det har været hårdt arbejde at zoome ind på Sverigesmodellen, og jeg har ikke fået mindre travlt, trods et lavere antal sager. Men jeg har planlagt travlt, og det vil sige, at jeg har tid til at arbejde forebyggende og lære de udsatte børn og deres familier at kende. Når jeg skal lave en indstilling til børne- og ungeudvalget, er jeg blevet langt bedre til at inddrage sundhedsplejerker og psykologer. Det betyder, at mine indstillinger er blevet knivskarpe og veldokumenterede, understreger hun.