Hvad stemmer du til OK13?

Er du i tvivl om, hvad du skal stemme til OK13? Fem socialrådgivere fortæller, hvad de mener om overenskomstresultatet. Ingen af dem er imponerede, men tror heller ikke, at det havde været muligt at forhandle et bedre resultat hjem.

Fem socialrådgivere – tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter – fortæller, hvorfor de stemmer ja eller nej til overenskomstresultatet. Ingen af dem er imponerede over det opnåede resultat, men flertallet af dem tror dog ikke, at det havde været muligt at forhandle et bedre resultat hjem.

OK13-resultatet på det kommunale og regionale område indeholder blandt andet generelle lønstigninger, en fortsættelse af reguleringsordningen, pensionsforbedringer, ATP-forhøjelser og via delpension forbedrede muligheder for gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Sådan stemmer vi til OK13

Niels Skinnerup, fællestillidsrepræsentant, ansat i Jobcenter Mariagerfjord:

– Jeg stemmer helt klart ja. Overenskomstresultatet er langt fra prangende, og jeg er lidt ked af, at vi ikke kan opretholde reallønnen, men jeg kan ikke se, at vi kunne have fået forhandlet et bedre resultat hjem. Det er svært at kræve mere i løn, for de politiske vinde blæser i retning af, at det er de offentligt ansatte, der må holde for nu.
– Jeg er især glad for, at pensionen stiger – det må den gerne fortsætte med ved de kommende overenskomster. Og det er også et skridt i den rigtige retning, at vi har fået en kommunal kompetencefond.

Sesse Trusell, fællestillidsrepræsentant-suppleant, ansat i Etnisk Rådgivningscenter NOOR, Københavns Kommunes  Beskæftigelsesforvaltning:

– Jeg vil stemme ja. Jeg synes, at Dansk Socialrådgiverforening er sluppet godt fra forhandlingerne – især er jeg glad for, at de blandt andet fik afværget kravet fra KL om ændringer af arbejdstidsaftalen. Og det er rigtig godt, at vi får mere i pension, da vi længe er sakket bagud i forhold til andre faggrupper.
– Jeg har ikke haft særlig høje forventninger, men hvis reallønnen heller ikke kan sikres ved de næste overenskomstforhandlinger, så vil det være sværere at være tilfreds. Man kan godt klare et par år med reallønsnedgang, men det skal helst ikke fortsætte.

Helle Espe Dalsgaard, fællestillidsrepræsentant, ansat i Misbrugscenteret, Slagelse Kommune:

– Jeg stemmer ja til overenskomsten. Det er ikke verdens bedste resultat, men det er ikke forhandlernes skyld, for de andre organisationer har ikke opnået bedre resultater. Lige nu er vi desværre nødt til at sige tak til lidt. De bølger, der er i samfundet, er ikke til strejker og solidaritet. Jeg var med til konflikten i 1981, hvor vi blev lockoutede – der var mere sammenhold og solidaritet internt i fagbevægelsen, hvor vi eksempelvis blev støttet med kontante bidrag. Hvis man stemmer nej, skal man tænke sig godt om, for det bliver meget den enkelte organisations kamp.
– Det er positivt, at pensionen stiger, og at vi får en kommunal kompetencefond. Lønmæssigt er der meget lidt at komme efter, og havde det været for 25 år siden, så havde jeg sagt nej.

Henrik Hald, fællestillidsrepræsentant, ansat i Rusmiddelcenteret i Randers Kommune:

– Jeg stemmer nej, fordi jeg ikke synes, at der er sammenhæng mellem de krav, vi stillede inden forhandlingerne, og det vi har fået ud af det. Og helt konkret er det problematisk at stemme ja til en reallønsnedgang. Overenskomstresultatet står ikke mål med det arbejdspres, vi som socialrådgivere oplever ude lokalt. Vi er en faggruppe, som i den grad bærer nogle af de problemer, der er skabt af krisen.
– Det er fint nok med mere i pension og bedre vilkår for kompetenceudvikling, men reallønnen skal som minimum være sikret.

Bo Grauholm, tillidsrepræsentant, ansat på Regionshospitalet Hammel Neurocenter:

Jeg stemmer ja. Det er ikke, fordi jeg synes, at det er et overdådigt resultat. Reallønnen er ikke engang sikret i forliget, men det kunne åbenbart ikke gøres bedre. De generelle lønstigninger er forhandlet på KTO-niveau, så det kan vi ikke klandre Dansk Socialrådgiverforenings forhandlere for.
– Det glæder mig, at der i den regionale overenskomst er indført en bestemmelse om, at når man er på videreuddannelse, så skal der være en aftale med arbejdsgiver om vilkår i uddannelsesperioden. Det er lidt forblommet, men jeg håber, at det i højere grad kommer til at sikre videreuddannelse for socialrådgiverne.