OK18 og redigering af overenskomsterne

DS er i fuld gang med at revidere organisationsaftalerne efter OK18, og senest er aftalen for ledere og lærere ved SOSU-skolerne færdiggjort.

Det er efterhånden længe siden, forhandlingerne om OK18 sluttede. Når forhandlingerne er afsluttede, skal organisationsaftalerne revideres. Det er DS i fuld gang med, og senest er aftalen for ledere og lærere ved SOSU-skolerne færdiggjort. Det betyder, at den aftalte forhøjelse af pensionsprocenten fra 17,3 % til 17,6 % fra 1.10.2018 nu endelig kan effektueres. Konkret betyder det, at der vil skulle laves en tilbageregulering af pensionsberegningen og en efterbetaling til PKA på reguleringen.

Så hold øje med din lønseddel og tjek, om du får reguleret din pensionsprocent i løbet af de kommende måneder.

Du kan se den nye organisationsaftale her

Organisationsaftalen for socialrådgivere i staten er forhåbentligt også snart på trapperne, så den aftalte lønstigning kan udbetales med tilbagevirkende kraft. Vi er i hvert fald i den helt sidste fase i redigeringen.