Udsigt til flere afskedigelser i kommunerne

Hver tredje borgmester forventer færre ansatte i sin kommune i 2014. DS-formand Majbrit Berlau frygter for socialrådgivernes arbejdsmiljø og servicen til borgerne.

I en rundspørge, som Epinion har foretaget blandt 54 borgmestre for en række danske fagforbund, heriblandt Dansk Socialrådgiverforening, forventer 37 procent af borgmestrene, at antallet af ansatte i deres kommune vil falde næste år.

– Flere af borgmestrene siger, at de vil spare penge via afbureaukratiseringer og smartere arbejdsgange. Og der er ingen tvivl om, at man med fordel kan mindske bureaukratiet i kommunerne. Men det er naivt at tro, at yderligere kommunale besparelser og afskedigelser ikke kommer til at gå ud over servicen til borgerne, siger Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau.

Hun henviser til, at næsten en fjerdedel af de adspurgte borgmestre i undersøgelsen svarer, at deres budgetforslag for 2014 ligger under den ramme for serviceudgifterne, der er aftalt mellem regeringen og kommunerne.

– Samtidig bruger mange kommuner konsekvent færre penge end de budgetterer med. Når et budget er vedtaget, har borgerne en berettiget forventning om, at det bliver fulgt. Derfor er det dybt problematisk med de skjulte besparelser, det medfører, når kommunerne ’underbruger’ deres budgetter.

Kommuner bør styrke forebyggelsen

Fagforbundene, som har taget initiativ til borgmesterrundspørgen, havde under overskriften ’Hold Sammen på Danmark’ samlet mere end 1100 til stormøde i Odense den 30. september i protest mod vedvarende kommunale nedskæringer. Ud over Dansk Socialrådgiverforening var tillidsrepræsentanter fra Dansk Magisterforening, HK Kommunal, 3F – Den Offentlige Gruppe, Danmarks Lærerforening, BUPL og FOA repræsenteret.

Majbrit Berlau mener, kommunerne bør tænke sig godt om, før de gennemfører flere besparelser. På socialrådgiverområdet opfordrer hun kommunerne til at prioritere langsigtet.

– Sagstallene i mange kommuner ligger i forvejen over Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal, og hvis kommunale nedskæringer betyder, at der kommer endnu mere pres på socialrådgiverne, vil det forværre både arbejdsmiljø og mulighederne for at lave godt socialfagligt arbejde. Kommunerne burde i stedet styrke forebyggelsen, hvilket kan spare penge på den lange bane.