DS til regeringen: Sådan kommer borgeren i centrum

Borgerne skal have den rette indsats på det rigtige tidspunkt, så de kan komme videre i deres liv, understreger DS, som har lanceret et nyt beskæftigelsesudspil, der gør op med områdets store bureaukrati og 30.000 siders detailstyrede lovgivning.

Det er på tide, at regeringen gør op med de seneste års konstante voksende proceskrav og bureaukrati på beskæftigelsesområdet. Sådan lyder det fra Dansk Socialrådgiverforening, som derfor har sendt sit nye udspil ”Forslag til forenkling af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats”, til beskæftigelsesministeren og samtlige beskæftigelsesordførere i Folketinget.

Forslagene fra socialrådgiverne skal give regeringen inspiration til det kommende udspil om forenkling af beskæftigelsesloven.

Loven fylder i øjeblikket over 30.000 sider, og det stigende antal proceskrav har medført, at socialrådgivere på beskæftigelsesområdet i dag bruger 80 procent af deres tid på bureaukrati og dokumentation og kun 20 procent på samtaler samt direkte borgerkontakt.

DS til dialogmøde på Marienborg

DS offentliggjorde sit udspil i forbindelse med et dialogmøde om den kommende sammenhængsreform, som statsminister Lars Løkke Rasmussen havde indkaldt Dansk Socialrådgiverforening og andre centrale aktører på området til.

På mødet diskuterede socialrådgiverne og regeringen blandt andet, hvad det kræver at styrke styringen af den offentlige sektor.

Netop her sætter DS-udspillet fokus på, at beskæftigelsessystemet ikke tager højde for, at de borgere, der har brug for hjælp til at komme i arbejde, ofte har andre problemer end ledighed.

Peter har 17 forskellige behandlere

En af de borgere er ”Peter”. Peter er en figur på en plakat, men han er udformet som et eksempel på de omkring 70 procent af kontanthjælpsmodtagerne, som har andre problemer end ledighed.

Peter har 17 forskellige fagpersoner, der prøver at hjælpe ham, og otte forskellige handleplaner, som hver især siger noget om ham, og hvad han skal. Står det til DS, skal kontanthjælpsmodtagere som Peter have én fælles plan og en tydelig placering af ansvar for koordinering og fastholdelse af den fælles plan.

Socialrådgiverne ser gode pointer i nye KL-udspil

Også kommunernes organisation, KL, har præsenteret et udspil til en afbureaukratisering af beskæftigelsesloven.

Her hæfter socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau, sig blandt andet ved KL’s forslag om at gøre ”Borgerens Min Plan” til omdrejningspunktet for indsatsen.

– Det er positivt, at KL også lægger op til at samle de mange planer. Selvom det næppe er muligt helt at fjerne ”siloopdelingen”, bør den mindskes så meget som muligt, så vi nemmere kan lave sammenhængende sociale indsatser på tværs af forvaltninger og sektorer, siger hun.

Hun glæder sig samtidig over, at KL’s nye socialudspil, som blev offentliggjort 10. maj, sætter fokus på vigtigheden af koordination mellem sociale og beskæftigelsesrettede indsatser, når systemet møder borgere med andre problemer end ledighed.

– Det har vi opfordret til i flere år, og vi er glade for, at KL også sætter fokus på det, understreger Majbrit Berlau over for Altinget.dk.