OK15: Folketingsvalg kan gavne socialrådgiverne

Det snarlige folketingsvalg sætter politikerne under pres, og det kan blive lønmodtagernes fordel ved OK15, vurderer professor. DS-formand efterspørger klare OK-prioriteringer fra medlemmerne.

Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau mødte fredag den 9. maj tillidsrepræsentanterne i Region Syd til en debat om OK15.

DS-formand Majbrit Berlau holdt oplæg om DS’ forventninger til næste års overenskomstforhandlinger, og professor Henning Jørgensen, Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet, gav bud på, hvad socialrådgiverne og de andre offentligt ansatte skal forvente fra arbejdsgivernes side.

KL vil fastholde kriseindtrykket

Ifølge Henning Jørgensen vil KL og de andre arbejdsgiverorganisationer gerne fastholde krisestemningen i de kommende forhandlinger.

– Ser man på udmeldingerne fra arbejdsgiverne, forsøger de umiddelbart at få overenskomstaftalerne i 2015 til at bære præg af krisen, selvom det er svært at se krisetegn, når man kigger på de offentlige finanser.

Folketingsvalg kan give OK-bonus

På den anden side kan socialrådgivere og andre offentligt ansatte få fordel af, at der skal forhandles i et år med folketingsvalg. I hvert fald, hvis forhandlingerne bliver afsluttet, før valget finder sted, vurderede Henning Jørgensen.

– Regeringen tør ikke gentage et forløb som det, lærerne oplevede i 2013, så tæt på et valg. Så arbejdsgiverne skal ikke nødvendigvis regne med Christiansborg-opbakning til en hård kurs ved forhandlingerne. Derfor har lønmodtagerorganisationerne bestemt en mulighed for at spille ind og få indflydelse.

DS: Vigtigt, at medlemmerne kommer på banen

Majbrit Berlau pointerede i sit oplæg, at KL allerede har meldt ud, at de kommende forhandlinger i høj grad kommer til at handle om arbejdstid.

– Det gælder både timetal og placering af arbejdstiden. Samtidig vil arbejdsgiver muligvis bringe afskaffelse af for eksempel sjette ferieuge, den betalte frokostpause eller fridage som 1. maj og Grundlovsdag i spil.

Dansk Socialrådgiverforening har selv udvalgt fire temaer, som er særligt aktuelle for de kommende forhandlinger, og det er på baggrund af dem, DS indsamler medlemmernes krav til overenskomstforhandlingerne.

I den forbindelse havde Majbrit Berlau en klar opfordring til de fremmødte tillidsrepræsentanter:

– Det er vigtigt, at I giver os nogle klare pejlemærker for, hvad vi skal prioritere i forhandlingerne. For vi kan ikke få det hele. Vi vil selvfølgelig kæmpe for at få den bedst mulige aftale hjem, og vi skal nok få gjort os gældende. Men det kræver, at medlemmerne fortæller klart og tydeligt, hvad de vægter højst.

Læs mere om optakten til OK15 i Socialrådgiveren nr. 8, som udkommer 12. juni.


Diskuter OK15 direkte med DS’ forhandlere

I løbet af sommeren og efteråret har socialrådgivere og tillidsrepræsentanter landet over mulighed for at debattere muligheder, forventninger og krav til OK15-forhandlingerne, som finder sted i vinteren 2015, med Dansk Socialrådgiverforenings forhandlingsdelegation.

Du kan bede din tillidsrepræsentant om at kontakte din DS-region, hvis du ønsker at få din regionsformand på besøg til klubmøde.