Indflydelse i arbejdet giver mere trivsel og mindre stress

Ny forskning viser, at indflydelse i arbejdet er forbundet med et godt psykisk arbejdsmiljø. Man bliver bedre i stand til at udføre sine arbejdsopgaver, når man har indflydelse på, hvordan man løser dem.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)har gennem ny forskning påvist, at høj indflydelse på arbejdsopgaverne styrker trivslen og det psykiske velbefindende. De har fundet frem til tre kategorier af indflydelse:

  • Opgaverelateret indflydelse – på hvordan og hvornår man løser sine arbejdsopgaver, valg af metoder og prioritering af opgaver.
  • Relationsorienteret indflydelse – på at kunne komme til orde, diskutere uenigheder, få informationer, blive hørt og få mulighed for at påvirke beslutningsprocesser og at være en del af fællesskabet.
  • Identitetsrelateret indflydelse – så man bliver behandlet som et handlende og følende menneske, så selvværdet styrkes.

Indflydelseshjul

NFA har udviklet redskabet ’Indflydelseshjulet’, der kan bruges på arbejdspladserne til en dialog mellem medarbejdere og ledere om indflydelse i arbejdet. Det sætter fokus på fire dimensioner: opgaver, tilgang, måling og kvalitet.

Fem gode råd om indflydelse fra NFA

  1. Tal om, hvorvidt I som medarbejdere har indflydelse på de rigtige ting i forhold til at kunne udføre jeres arbejde.
  2. Lav klare aftaler om, hvilke ting I som medarbejdere selv træffer beslutninger om, og hvornår det er en god idé at rådføre sig med lederen.
  3. Sørg for, at der er klare rammer omkring de beslutninger, I medarbejdere selv træffer, og de forhold, I har indflydelse på.
  4. Vær skarp på, at det er OK at begå fejl.
  5. Samarbejd med ledelsen om at inddrage jeres erfaringer i beslutninger, der er relevante for, hvordan I udfører jeres arbejdsopgaver.

» Socialrådgiverens artikel: “Indflydelse giver en følelse af at eksistere og være i live”
» NFA: Hvorfor er indflydelse så vigtigt for det psykosociale arbejdsmiljø?
» NFA: Indflydelseshjulet.