OK13: Højere pension og mere videreuddannelse

Pensionen skal have et løft, og socialrådgivere skal have bedre vilkår for at videreuddanne sig. Det fastslog Dansk Socialrådgiverforenings formand, da hun mødte arbejdsgiverne i kommuner og regioner til forhandlinger om de specielle krav.

Dansk Socialrådgiverforening satte fokus på krav om højere pensionsbidrag og bedre vilkår for videreuddannelse, da formand Majbrit Berlau i løbet af de seneste syv dage deltog i forhandlingsmøder med arbejdsgiverparterne for henholdsvis KL og Danske Regioner for at drøfte de specielle krav.

– Vi diskuterede og drøftede de fælles udfordringer, vi har, som blandt andet handler om et højere pensionsbidrag og kompetenceudvikling – herunder ret til ekstern supervision. I forhold til videreuddannelse handler det blandt andet om, hvordan vi i samarbejde med arbejdsgiverparterne kan arbejde os hen imod en overenskomstmæssig ret til diplomuddannelse eksempelvis efter fem års ansættelse, siger Majbrit Berlau.

Nej til ideologiske krav fra arbejdsgivere

På arbejdsgivernes liste med krav står blandt andet muligheden for at aftale forhøjelse af arbejdstiden med den enkelte – og ikke mindst afskaffelse af procedurerne om de årlige lokale lønforhandlinger. Dansk Socialrådgiverforening mener, at der fortsat skal være ret til lokale lønforhandlinger og stiller krav om at få forlodsfinansieringen genindført. Ordningen om forlodsfinansiering skal sikre, at der er afsat bestemte beløb til lokale forhandlinger.

– Vi har rigtig svært ved at se, hvordan vi kan opnå enighed om arbejdsgivernes meget ideologiske krav. Parterne står langt fra hinanden, og som jeg tidligere har sagt, så er det afgørende at bevare de lokale lønforhandlinger, fordi vi ved, at det er vigtigt for vores medlemmers lønudvikling, pointerer Majbrit Berlau og fortsætter:

– Vi undrer os over arbejdsgivernes krav om højere arbejdstid, når den enkelte fremover skal være flere år på arbejdsmarkedet. Tvært imod skal vi have en drøftelse af, hvordan vi kan indrette arbejdspladserne, så vi kan holde til være på arbejdsmarkedet i længere tid. Og som vi ser det, så er højere arbejdstid ikke en del af løsningen.

Forhandlinger under tidspres

Majbrit Berlau vurderer ikke overraskende, at det bliver nogle udfordrende og vanskelige forhandlinger.

– Vi er kommet godt fra start, men arbejdsgivernes krav ligger langt fra vores, og alt i alt tyder det på, at det bliver nogle vanskelige overenskomstforhandlinger. Men vi ser frem til en konstruktiv proces, om end det bliver under et heftigt tidspres, siger socialrådgivernes formand med henvisning til, at overenskomstforhandlingerne mellem KTO og KL er udsat til 1. februar på grund af, at man afventer nogle tekniske udredninger fra syv arbejdsgrupper.

Ifølge planen skal de generelle forhandlinger være afsluttet 14. februar, og forhandlingerne om de specielle krav med udgangen af februar.