Arbejdsmiljøet i Kriminalforsorgen

Arbejdsmiljøet i Kriminalforsorgen har gennem en længere periode været særligt belastet og udfordret. Det fik vi ”desværre” slået fast med syvtommersøm i efteråret 2017, da DS gennemførte en arbejdsmiljø-undersøgelse.

I oktober gennemførte DS en undersøgelse af arbejdsmiljøet i Kriminalforsorgen. Den viser, at der bl.a. er problemer med højt arbejdspres, besværlige arbejdsgange, svære tidsfrister samt et højt stressniveau.

På et TR-AMiR-møde i november blev undersøgelsen drøftet, og her fremkom gode ideer til det videre arbejde med at få løst problemerne.

Undersøgelsen blev i slutningen af december sendt til Kriminalforsorgens direktør med en opfordring til at tage undersøgelsen meget alvorligt.

I starten af januar blev der afholdt et møde mellem direktøren og DS’ formand og næstformand. Direktoratet lægger op til, at der skal være drøftelser på alle SU-niveauer i Kriminalforsorgen om problemer og løsninger. Der er desuden planlagt en ledelsesevaluering samt APV/trivselsmåling.

Derfor opfordrer vi fortsat TR og AMiR til at samarbejde tæt om at stille konkrete forslag til løsninger på personalemøder, til SU-møder og til den lokale ledelse.

Undersøgelsen og resumé af mødet i Direktoratet er sendt pr. mail til alle TR, AMiR, TR-suppleanter samt Kriminalforsorgens ledersektion