Lave ydelser og stram økonomi hæmmer reformer

Socialrådgiverne dumper lave ydelser til udsatte unge og forsørgelsespligten. Men på trods af at reformkrav og kommunernes stramme økonomi har forringet deres arbejdsmiljø, så ser de stadig muligheder i reformerne. DS efterlyser økonomisk opbakning.

Cirka hver anden socialrådgiver på jobcentre kan allerede nu se, at unge under 30 år har fået alvorlige problemer på grund af den lavere uddannelsesydelse, som er en konsekvens af kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar. Det viser en ny undersøgelse, som  Dansk Socialrådgiverforening står bag.

– Dansk Socialrådgiverforening advarede allerede inden kontanthjælpsreformen blev vedtaget om, at de nye lave ydelser vil være problematiske for unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år. Nu fortæller vores medlemmer, at den lave ydelse er en alvorlig barriere for udsatte unge i forhold til at komme videre i livet.  Det er et alarmerende resultat, og selv om det for os ikke er overraskende, så bør politikerne tage det alvorligt og hæve ydelsen, så den bliver til at leve af, siger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Derudover foreslår hun, at der laves en sikring mod, at unge bliver hjemløse som konsekvens af, at de er på uddannelsesydelse i lang tid – uden at komme videre.

– Politikerne bør overveje at sætte en tidsgrænse på 12 måneder, så unge, der har så alvorlige problemer, at de alligevel ikke kan tage en uddannelse, er sikre på at blive visiteret aktivitetsparate med henblik på at få den korrekte helhedsorienterede indsats og som nævnt en ydelse, der er til at leve af, forklarer Majbrit Berlau.

Gensidig forsørgelsespligt dumper som virkemiddel for aktivitetsparate

Også den gensidige forsørgelsespligt vækker bekymring. Knap 70 procent af socialrådgiverne i undersøgelsen giver udtryk for, at samlevende par har fået alvorlige problemer på grund af den gensidige forsørgelsespligt.

En socialrådgiver giver følgende beskrivelse:

”Med kontanthjælpsreformen har vi efterladt mennesker i fattigdom. For eksempel mennesker med  gigtlidelser, tarmlidelser etc., som det kan tage år at udrede og behandle. Borgerne kommer fra sygedagpenge, hvor de er stoppet på grund af varighed, får kontanthjælp, bliver omfattet af gensidig forsørgerpligt – og vips, så er husstandens indkomst reduceret til stort set ingenting.”

Dansk Socialrådgiverforening foreslår, at borgere, der er visiteret aktivitetsparate, kan undtages fra den gensidige forsørgelsespligt blandt andet med henvisning til, at borgere med komplicerede sociale eller helbredsmæssige problemer kan tage lang tid at udrede eller behandle.  Det gælder også borgere med psykiske lidelser, som kan være afhængige af at bo sammen med andre mennesker.

I undersøgelsen kommer en socialrådgiver med følgende vurdering af den gensidige forsørgelsespligt:
”At aktivitetsparate også samlivsberegnes er meget forkert. Det er helt misforstået, at en økonomisk stramning kan bruge som virkemiddel her. Det virker kun, hvis man har en mulighed for at komme videre.”

Lave ydelser skaber desperation frem for motivation

Dansk Socialrådgiverforenings undersøgelse er lavet i parløb med Rådet for Socialt Udsatte, som samtidigt har gennemført en undersøgelse af, hvordan borgerne oplever reformerne. Og her bekræftes bekymringen for konsekvenserne af de lave ydelser . Og en af konklusionerne på baggrund af samtaler med 17 socialt udsatte borgere er, at økonomisk fattigdom dræber al motivation.

En 27-årig mandlig kontanthjælpsmodtager formulerer det således i undersøgelsen:
”Det er jo ikke fedt at være presset økonomisk. Så får man ikke lyst til at tage på arbejdsmarkedet, man får ikke lyst til at gøre en forskel, man bliver ikke motiveret. Man får ikke ny energi, tværtimod bliver man tappet for energi… Man får bare lyst til at lukke ned for alt og isolere sig. Trække dynen op over hovedet og glemme verden for en tid. Fordi man ikke har råd til at leve”.

Reformer skal bakkes op økonomisk

På baggrund af undersøgelsens resultater anbefaler Dansk Socialrådgiverforening, at reformerne følges op med flere ressourcer til kommunerne.

– Undersøgelsen dokumenterer, at socialrådgiverne er tilfredse med, at reformerne lægger op til helhedssyn, sammenhængende indsats, tværsektorielle teams og den vigtige rolle som koordinerende sagsbehandler. Men socialrådgiverne kan se, at reformernes faglige potentiale ikke bliver foldet ordentlig ud, fordi realiseringen bliver underløbet af for høje sagstal og for få ressourcer, siger Majbrit Berlau og uddyber:

– Det afgørende for, om reformerne kommer til at fungere, er at man prioriterer økonomien til det. Og det ser ud til, at økonomien i reformerne er for ringe.  Selv om reformerne kræver meget mere af kommunerne, så er der ikke kommet flere ressourcer. Hverken til den nye helhedsprægede sagsbehandling eller til en forstærket indsats til borgerne – og det er nødvendigt for at realisere reformerne.

Beskæftigelsesminister i debat om undersøgelse

Dansk Socialrådgiverforening præsenterer i dag undersøgelsen for beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) på Folkemødet på Bornholm, hvor ministeren deltager i en debat om reformerne, hvor også medlem af KL’s Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalg Steen Møller (K) og Rådet for Socialt Udsattes formand Jann Sjursen deltager sammen med socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau.

» Læs Dansk Socialrådgiverforenings undersøgelse
» Læs Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse
» Læs mere om Folkemødet