Fokus på krænkende handlinger – seksuel chikane (statsligt ansatte)

Den offentlige debat om seksuel chikane og magtmisbrug skaber fornyet behov for dialog på arbejdspladsen om, hvor grænserne går - og for at få tjekket arbejdspladsens procedurer.

Som følge af Samarbejdsaftalens paragraf 5 skal SU drøfte ’arbejdspladsens indsats for at fremme et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne ikke udsættes for mobning, (sex)chikane eller vold fra kolleger, ledere eller tredjeperson’.

Desuden har arbejdsmiljøorganisationen en opgave med at omsætte Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Vejledningen er god at støtte sig til, når man har brug for definitioner eller eksempler. For eksempel defineres krænkende handlinger som ’når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende. Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, krænkelser kan forekomme på i arbejdet.’

På DS’ hjemmeside kan man finde et overblik over de materialer, som kan bruges til at drøfte, udarbejde eller revidere arbejdspladsens retningslinjer samt henvisninger til materiale, der kan bruges til at sætte gang i dialog.

» Få overblikket over alle materialer om seksuel chikane her

» Arbejdstilsynets vejledning om Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane