Socialrådgivernes faglige fællesskab bliver stærkere

Nye tal viser, at Dansk Socialrådgiverforenings organiseringsgrad er steget. Jo flere socialrådgivere, som er organiseret på en arbejdsplads, jo stærkere bliver deres klub. Regionsformand og tillidsrepræsentant giver her tips til, hvordan man kan få flere med i fællesskabet.

På Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde i november kunne socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau fortælle, at socialrådgivernes fagforening havde rundet 16.000 medlemmer – flere end nogensinde før.

På trods af det stigende antal medlemmer har organiseringsgraden  – andelen af socialrådgivere og studerende, som er medlem af DS – dog været faldende de seneste år. Derfor har DS som et led i fremtidsprojektet DS 2022 sat fokus på, hvordan man kan få endnu flere socialrådgivere og socialrådgiverstuderende med i det faglige fællesskab.

Og nu viser helt nye tal, at DS’ organiseringsgrad i det tredje kvartal af 2016 har været stigende både på kommunale og regionale arbejdspladser. Her ligger den nu på henholdsvis 81 procent og 95 procent.

Indsats for stærkere gennemslagskraft begynder at bære frugt

I DS Region Nord har 128 flere socialrådgivere ansat på det kommunale område meldt sig ind i Dansk Socialrådgiverforening i løbet af tredje kvartal af 2016. Det glæder regionsformand Mads Bilstrup.

– Hele vores indsats om stærke faglige fællesskaber med udgangspunkt i organizing-tankegangen bærer nu synlig frugt. Vi må sammen fortsætte det gode arbejde, siger regionsformanden og fortsætter:

– Det er vigtigt at have viden om, hvem der ikke er medlemmer af DS. Vores erfaring er, at en stor del af dem, som melder sig ind, tidligere er gået under radaren. Og grunden til, at de ikke har meldt sig ind, kan være ganske banal: Nemlig, at de aldrig er blevet spurgt, om de vil være medlem. Derfor er det vigtigt, at tillidsrepræsentanterne får det nødvendige overblik, så de kan gå i dialog med ikke-medlemmer.

Tillidsrepræsentant: Sådan har vi fået flere til at melde sig ind

En af de tillidsrepræsentanter, som har kastet sig ud i at arbejde med organizing, er Tania Schmidt fra Favrskov Kommune. Indtil videre har det ført til seks nye medlemmer. Inspirationen fik hun, da hun tilbage i 2015 deltog i DS’ tillidsmandskonference om stærke fællesskaber.

– Da jeg kom hjem fra konferencen, lavede jeg strategier for klubarbejdet. Det handlede blandt andet om at holde samtaler med alle ikke-medlemmer og også medlemmer for at opnå bedst mulig viden om, hvorfor man var eller ikke var medlem.

Indsatsen med at rekruttere flere medlemmer er blevet til et fælles projekt for klubben og ikke kun noget, Tania Schmidt som tillidsrepræsentant skal tage sig af.

– Vi gør ikke-medlemmer opmærksomme på, hvad de fravælger, når de ikke er medlem af klubben. Eksempelvis har jeg lagt nogle ”spisesedler” på frokostbordene med en opgørelse over, hvilke rettigheder, der er sikret via overenskomsterne, og hvilke, der er sikret gennem lovgivningen.

TR-Tip: Husk at medlemskontingent er fradragsberettiget

Nogle kolleger mener i første omgang, at kontingentet er for dyrt, fortæller Tania Schmidt.

– Men når jeg så fortæller dem, at det er fradragsberettiget, så bliver det mere spiseligt for dem.

Tania Schmidt og klubben har flere andre opfordringer til de kolleger, som endnu ikke er medlem. Et af dem bruges i tiden op til lokale lønforhandlinger: ”Vil du være en del af beslutningen omkring, hvad der bliver lønforhandlet? Bliv medlem af Dansk Socialrådgiverforening og vær en del af fællesskabet, hvor du er medinddraget og har indflydelse.”

Vigtigt med velkomst til praktikanter og nyansatte

Regionsformand Mads Bilstrup anbefaler, at tillidsrepræsentanter byder alle nyansatte og praktikanter velkommen inden for de første 14 dage. Desuden anbefaler han at afholde klubmøder, og at møderne bookes et halvt eller et helt år frem via det elektroniske kalendersystem.

– Det giver et meget bedre fremmøde end møder, der planlægges med 14 dages varsel, og det bliver mere synligt for eventuelle ikke-medlemmer, at de er udenfor klub-fællesskabet.