Overenskomstforlig sikrer socialrådgivernes realløn

Lørdag den 6. februar indgik lønmodtagere og arbejdsgiver på statens område forlig om en overenskomst for de næste tre år.

Staten er det først område, der er indgået overenskomstforlig på, og det giver en idé om, hvad vi kan forvente af de kommende forlig på det kommunale og regionale område, forklarer Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

– Nu kender vi rammen for lønudviklingen for socialrådgivere ansat i staten. Og samtidigt ved vi, at forliget på statens område slår tonen an for de kommende forlig på kommuner og regioners område. Forliget er derfor vigtigt for alle socialrådgivere, siger han.

Herunder kan du se, hvad forliget indeholder:

Reallønnen er sikret

Det betyder, at lønnen følger den udvikling, der er i forhold til prisstigninger i samfundet. På trods af den usikre økonomiske situation, vi står i pga. coronakrisen, er det lykkedes at sikre reallønnen. Der er aftalt lønstigninger, som sikrer reallønnen og med de forventninger, der er til inflationen (prisstigninger generelt), ser det også ud til, at reallønnen stiger en lille smule.

Reguleringsordningen fortsætter

Ordningen sikrer, at lønudviklingen i staten og den private lønudvikling følges ad. Selv om ordningen har en negativ effekt lige nu, fordi økonomien ikke er god, så er det stadig en fordel, at lønudviklingen i staten følger den private lønudvikling. Det skaber et sikkerhedsnet under de statsansattes lønudvikling, fordi vores lønudvikling vil følge med, når der kommer gang i økonomien igen.

Kompetencefonden fortsætter

Også kompetencefonden fortsætter, og der sættes øget fokus på oplysning om fonden og mulighederne for kompetenceudvikling mod nye arbejdsopgaver på eller udenfor nuværende arbejdsplads.

Seniorpakke

Den nye seniorbonusordning giver ret til valgfrihed mellem en bonus på 0,8% af lønnen, frihed (2 dage) eller ekstra pensionsindbetaling. Det gælder for alle medarbejdere fra 62 år og op. Aftalen bygger oven på de muligheder, der allerede findes. Det er et gennembrud, da staten har været bagud mht. seniorordninger i forhold til det kommunale og regionale område.

Sorgorlov ved tab af barn

Der indføres mulighed for sorgorlov i indtil 26 uger efter et barns død og orlov med løn i indtil 14 uger, hvis et barn bortadopteres inden den 32. uge efter fødslen.

Ny arbejdstidsaftale for undervisere

De socialrådgivere, der underviser på SOSU-skolerne, har fået en arbejdstidsaftale med fokus på at forbedre vilkårene for læreres arbejde. Aftalen afløser Lov 409 fra konflikten i 2013.

Ingen puljer til organisationsforhandlinger

Det lykkedes desværre ikke at få en pulje til organisationsforhandlinger. Det betyder, at der formentlig ikke forhandles om særlige vilkår for socialrådgivere, når der ikke er afsat penge til det – man kan flytte midler fra et sted til et andet, men der bliver ikke tilført nye midler.

Forliget har virkning fra 1. april 2021.

Hvad sker der nu?

Der forhandles stadig på de to andre områder. Forlig på det kommunale område forventes omkring den 14. februar og på det regionale område omkring den 21.februar.

Når de generelle forhandlinger er afsluttet, forhandler Dansk Socialrådgiverforening på egne vegne (organisationsforhandlingerne). Når de forhandlinger er afsluttet, ligger der et samlet resultat for nye overenskomster, som bliver sendt til urafstemning blandt alle medlemmer.

Urafstemningen foregår i marts måned. Medlemmer ansat på det kommunale, regionale og private område stemmer samlet om de kommunale og regionale forlig, mens medlemmer på statens område stemmer om det statslige forlig.