Mere fag og arbejdsglæde – få inspiration til mere fælles faglig refleksion

Dansk Socialrådgiverforening har udgivet en materialesamling, der giver inspiration til metoder og redskaber, som trio’en kan bruge på arbejdspladsen. Løsningskatalog nr. 2 handler om ’Mere fælles faglig refleksion’.

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer TR, AMiR og ledere til i fællesskab at tage fat i de små udfordringer og forebygge, at de vokser sig store. Det er en god ide at kombinere indsatser, der styrker fagligheden, med indsatser, der styrker arbejdsmiljøet, da faglighed og arbejdsmiljø hænger tæt sammen og påvirker hinanden.

Hvorfor er fælles faglig refleksion vigtig?

Faglig refleksion om praksis gør os klogere og skarpere på valg af metoder og tilgange til borgerens problemstilling. I det fælles møde kan vi dele de svære oplevelser, vores fejltagelser og alle succeserne. Når vi taler højt om vores praksis, samarbejder tæt og ikke lader nogen være alene om opgaverne, så øger vi kvaliteten af vores kernopgave til gavn for borgeren. Samtidig styrker vi vores profession og faglighed som socialrådgivere.

I løsningskatalog 2 om ’Mere fælles faglig refleksion’ præsenteres tre forskellige løsningsmetoder:

Kollegial sparring og supervision – peger på metoder til den gode faglige samtale og hvor man kan finde inspiration til at tilrettelægge supervision, som kan understøtte faglig udvikling og kvalitet i arbejdet.

Lærende møder – er meningsfulde, udbytterige og effektive. Kataloget foreslår blandt andet metoden ’Videndeling som læringsstrategi i socialt arbejde’, som er udviklet af en socialrådgiver.

Teamsamarbejde – sætter fokus på at få mere fælles ansvar for opgaverne. Kan man være to om de svære sager? Redskaberne om teamsamarbejde kan være en hjælp til at blive klogere på samarbejdets faldgruber og muligheder.

Hver af løsningsmetoderne præsenteres på én side i kataloget. Der er tre afsnit:

  1. Kom hurtigt i gang – her gengives en enkel metode eller et dialogspørgsmål.
  2. De gode redskaber – her præsenteres og linkes til gode redskaber, der kan bruges til at løse konkrete udfordringer.
  3. Gå i dybden – her henvises til supplerende materiale, for eksempel film, podcast, artikler, cases.

» Se DS’ materiale om mere fag og arbejdsglæde: Løsningskatalog 2: Mere fælles faglig refleksion.

Kataloget er en del af en større materialesamling, som DS har udarbejdet, der skal hjælpe trio’erne til at arbejde for mere fag og arbejdsglæde på socialrådgivernes arbejdspladser. DS’ Vejledende standarder for faglighed og arbejdsmiljø er også vigtig inspiration.