Opråb til kommunalpolitikerne

Forud for KL's Kommunaløkonomisk Forum i sidste uge sendte medarbejderrepræsentanter landet over en opfordring til deres lokalpolitikere om at råbe regeringen op og kræve den økonomi, der skal til for at genoprette den kommunale velfærd.

Torsdag og fredag i sidste uge var landets lokalpolitikere samlet i Aalborg til KL’s Kommunaløkonomisk Forum, hvor de skulle lægge linjen for kommunernes rammer og velfærdens udvikling de kommende år. Dagen før landede der et brev i lokalpolitikernes indbakke fra medarbejderrepræsentanterne i deres kommuner, som opfordrede dem til at råbe regeringen op og kræve den økonomi, der skal til for at genoprette den kommunale velfærd.

 

Kære lokalpolitikere

Vi skriver til jer, fordi vi i øjeblikket oplever et umenneskeligt pres på medarbejderne rundt i landets kommuner. Et pres mellem på den ene side at ville levere den velfærd, som borgerne har brug for og ret til, og på den anden side ikke at få stillet tilstrækkelige ressourcer til rådighed. Vi ved, at I som lokalpolitikere står i en lignende klemme. I brænder for at sikre den lokale velfærd, men på samme tid har I begrænsede midler at gøre det for. Det er NU, I skal træde i karakter og bruge jeres politiske indflydelse.

Vi håber, at I som folkevalgte lokalpolitikere vil være med til at lægge pres på regeringen sammen med os, så vi kan få genoprettet den kommunale velfærd. Den kommunale velfærd har været underfinansieret gennem mange år, fordi skiftende regeringer med budgetloven i hånden har presset stramme økonomiaftaler ned over kommunerne. Det giver ikke meget mening, at man skal slide så meget med at levere velfærd til borgerne, når der samtidig ligger mange milliarder og samler støv i kommunekasserne pga. budgetloven. Og her kan man så tage med i ligningen, at statskassen er velpolstret både nu og frem i tiden.

Om få dage er en del af jer formentlig at finde i Aalborg, når KL afholder Kommunaløkonomisk Forum. Vi håber, at I her som et samlet KL vil råbe regeringen op og kræve den økonomi, der skal til for at genoprette den kommunale velfærd. Som øverste medarbejderrepræsentanter i de kommunale samarbejdsudvalg HovedMED repræsenterer vi flere hundredetusinde kommunale medarbejdere, og I har vores støtte til et sådant opråb, for der er virkelig brug for, at regeringen forstår, hvad det er for en virkelighed, der udspiller sig ude i kommunerne.

De bedste hilsner fra

Medarbejdersiden i HovedMED