Jul er ferietid

Hvert år bliver vi mødt med spørgsmålet, ”har jeg fri den 24.12.og 31.12.”. På statens område er begge disse dage helt almindelige arbejdsdage.

Hvis man skal arbejde den 24.december, får man et tillæg svarende til 25 procent af timelønnen inklusive tillæg for de timer, der ligger efter klokken 14. Man får ikke ekstra for at arbejde den 31. december.

Hvis man vil holde fri, skal man altså bruge feriedage eller afspadsering.

Vær opmærksom på, at I kan have lokalaftaler på jeres arbejdsplads, der afviger fra overenskomsten, så I måske ad den vej har ret til frihed med løn den 24. december og 31. december enten helt eller delvist.

Så hvis du er i tvivl, så start med at undersøge om der er en lokalaftale/personalepolitik om frihed.