Engagér dig i din faggruppe

”Får vi et helt nyt beskæftigelsessystem?”, ”Hvad er handicap?” og ”Kan vi bruge den nye forskning om vores velfærdssamfund til noget?”. Det er tre af emnerne, der tages op, når DS’ faggrupper mødes til forårets generalforsamlinger og temadage.

I løbet af foråret arrangerer flere af Dansk Socialrådgiverforenings faggrupper temadage i forbindelse med generalforsamlinger rundt om i landet. Alle arrangementerne tager udgangspunkt i aktuelle socialfaglige emner, og temadagene giver dig mulighed for at danne og pleje det faglige netværk, du som medlem af DS senere kan trække på indenfor lige netop dit fagområde.

Tilmeldingen er stadig åben for Faggruppen Beskæftigelse, Faggruppen Social- og sundhedsskolerne samt Faggruppen Revalidering. For Faggruppen Døgnstitutioner og opholdsteder samt Faggruppen Handicap er sidste udkald for tilmelding i dag (21. februar).

25 faggrupper når faget rundt

Dansk Socialrådgiverforenings 25 faggrupper samler socialrådgivere, der arbejder inden for det samme område. Faggruppernes arrangementer byder på ekspertoplæg, debatter, faglig sparring og socialt samvær.

Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening kan du tilmelde dig en eller flere faggrupper i DS’ Selvbetjening. Det er vigtigt, at du husker at tilmelde dig faggruppens mailingliste, da det ofte er her, du vil høre om faggruppens aktiviteter.

» Læs mere om DS’ faggrupper

» Følg med i kalenderen