Arbejdsgiverne skal forebygge vold uden for arbejdstid

Ved årsskiftet blev det arbejdsgivernes ansvar at planlægge arbejdet og vejlede de ansatte, så de også uden for arbejdstid har mindst mulig risiko for at blive udsat for arbejdsrelateret vold og trusler.

Fra 1. januar er der trådt nye regler i kraft om arbejdsrelateret vold. De nye regler betyder, at det ikke længere kun er inden for arbejdstid, arbejdsgiveren har pligt til at forebygge vold – også uden for arbejdstiden skal arbejdsrelateret vold og trusler forebygges af arbejdsgivere.

Den nye pligt blev vedtaget med en ændring i arbejdsmiljøloven sidste år. Men nu er det med en ny vejledning fra Arbejdstilsynet blevet fastlagt præcis, hvad arbejdsgiverne er forpligtet til at gøre.

Nye krav: Risikovurdering og vejledning

De nye regler betyder, at arbejdsgiveren skal vurdere, om der er risiko for, at de ansatte bliver udsat for vold i fritiden på grund af deres job. Det gælder både fysisk vold og psykisk vold – og også digitale krænkelser, for eksempel på sociale medier.

Vurderingen skal foregå løbende, og hvis arbejdsgiveren vurderer, at der er en risiko for vold uden for arbejdstiden, skal der fastlægges retningslinjer, og de ansatte skal vejledes. Arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Socialrådgiverforening, Elisabeth Huus Pedersen, forklarer:

– Vejledningen kan for eksempel handle om konfliktnedtrappende kommunikation, eller hvordan man håndterer digitale krænkelser. Udhængning i det offentlige rum bliver desværre mere og mere almindeligt, så det er vigtigt at være opmærksom på det, særligt på kommunale arbejdspladser. Psykiske krænkelser kan være meget belastende.

Forebyggelse af vold uden for arbejdstiden følger de samme principper som forebyggelse af vold inden for arbejdstiden. I mange tilfælde vil forebyggelsen overlappe både arbejdstid og fritid, vurderer Arbejdstilsynet i deres nyhed om de nye regler.

Arbejdsgiver skal tilbyde hjælp til politianmeldelse

Hvis en ansat bliver udsat for arbejdsrelateret vold eller trusler uden for arbejdstiden, er det den ansatte selv, som er ansvarlig for at anmelde episoden til politiet. Men med de nye regler skal en arbejdsgiver, som får kendskab til volden, tilbyde den ansatte hjælp til politianmeldelsen. Den ansatte vælger selv, om vedkommende ønsker hjælpen eller ej. Det er dog ikke arbejdsgiverens ansvar at finde ud af, om en ansat er blevet udsat for arbejdsrelateret vold, så arbejdsgiveren har kun pligt til at reagere, når volden bliver oplyst.

Arbejdsmiljøkonsulent Elisabeth Huus Pedersen anbefaler, at de nye regler sættes på dagsordenen i MED-udvalget, så arbejdspladsens retningslinjer om vold, mobning og chikane kan blive opdateret.