OK18 og muligheden for konflikt

Det er klart vores forventning, at det lykkes parterne at indgå forlig inden for fristerne – men konfliktforberedelse en vigtig del af vores almindelige forberedelser til overenskomstforhandlingerne.

Det er centralt i vores aftale-model, at såvel organisationerne som arbejdsgiver kan varsle og tage kollektive kampskridt og derved ende i en konflikt. Derfor laver DS, som ved alle overenskomstforhandlinger, en grundig forberedelse, herunder også konfliktforberedelse.

Udgangspunktet er altid, at vi arbejder målrettet på forhandling, forlig og dermed et godt og fornuftigt resultat. Men vi er også i en situation, hvor vi ikke kan udelukke konflikt-scenariet på nuværende tidspunkt.

Her finder I svar på kollegaernes spørgsmål om en eventuel konflikt

I vil måske derfor også i den kommende tid støde på spørgsmål fra jeres kollegaer om en eventuel konflikt. Mange svar vil være at læse på socialraadgiverne.dk/ok18, hvor der ligger en Spørgsmål/Svar og en konfliktvejledning.

Vejledningen er detaljeret og kan være tung læsning, så tøv ikke med at ringe til jeres regionskonsulent eller skrive til Lone Valentin Kjær på lvk@socialraadgiverne.dk.

Hvem, hvornår og hvad med ferie?

Her følger et par svar, som vores erfaring siger os, ofte bliver efterspurgt:

  • En konflikt kan tidligst træde i kraft den 1. april 2018, og det er medlemmer af DS, der bliver omfattet af en eventuel konflikt. Ikke-medlemmer skal gå på arbejde. Studerende i praktik omfattes ikke af en konflikt.
  • Vedrørende ferieplanlægning gælder det, at i tilfælde af konflikt kan en strejkende/lockoutet socialrådgiver ikke holde ferie og heller ikke forvente at få refunderet en allerede købt ferie.