Hvilke regler gælder for hjemmearbejdspladsen?

Arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser om skærmarbejde gælder også, når man arbejder hjemmefra. Der skal dog være tale om et vist omfang: Det skal være regelmæssigt og svare til mindst én arbejdsdag om ugen eller cirka 2 timer eller mere stort set hver arbejdsdag.

Arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser om skærmarbejde gælder også, når man arbejder hjemmefra. Der skal dog være tale om et vist omfang: Det skal være regelmæssigt og svare til mindst én arbejdsdag om ugen eller cirka 2 timer eller mere stort set hver arbejdsdag.

Det betyder, at arbejdsgiveren skal sørge for, og den ansatte skal medvirke til, at arbejdsforholdene i hjemmet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Reglerne om arbejde ved en skærm indebærer:

  • at der skal være tilstrækkelig plads til hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser
  • at der gælder særlige regler for arbejdsbord, arbejdsstol, skærm, indlæsningsudstyr, programmer, belysning m.m.

Husk at der skal laves klare aftaler med arbejdsgiveren om, hvordan udstyret evt. kan bruges privat og om datasikkerhed. Undersøg om der på din arbejdsplads er en lokalaftale om tele- og hjemmearbejde (kommuner og regioner) og om distancearbejde (statens arbejdspladser).

Bemærk, at arbejdsgiver og arbejdsmiljøorganisation ikke har ret til at komme på tilsynsbesøg i den ansattes hjem, men den ansatte må gerne selv invitere til at få tjekket sin indretning, udstyr og belysning.

I DS’ FAQ om Corona og arbejdsmiljø kan du finde en række links til Arbejdstilsynet, BFA Velfærd og rammeaftalerne om tele- og hjemmearbejde (kommuner og regioner) og om distancearbejde (staten).

» Se DS’ FAQ om Corona og arbejdsmiljø under spørgsmålet: Hvad er reglerne for indretning af hjemmearbejdsplads?