Små private virksomheder kan søge arbejdsmiljøpulje

Private virksomheder og selvejende institutioner med op til 50 ansatte kan søge tilskud til projekter, der forebygger psykisk nedslidning, fysisk nedslidning og arbejdsulykker.

Der er 315 mio. kr. i puljen, og virksomheden kan søge om tilskud op til ½ million kr., dog max 80 procent af udgifterne.

Der er tre temaer for puljen:

  1. Autoriseret arbejdsmiljørådgivning med henblik på at forebygge fysisk eller psykisk nedslidning hos de ansatte eller at forebygge, at de ansatte kommer ud for arbejdsulykker.
  2. Sundhedsfremme for de ansatte i form af fysisk træning på arbejdspladsen.
  3. Afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø samt reducere risiko for arbejdsulykke.

» Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside om arbejdsmiljøpuljen.

» Se videoer fra Arbejdstilsynets webinar om arbejdsmiljøpuljen.