Status på organisationsaftalerne på statslige arbejdspladser

Statsansat? Se status på din organisationsaftale.

Organistionsaftalen for socialrådgivere i staten

Dansk Socialrådgiverforening, CO10 og Moderniseringsstyrelsen gik kort før sommerferien i gang med at revidere ”organisationsaftalen for socialrådgivere i staten”.
Der kom et folketingsvalg i vejen, så Moderniseringsstyrelsen var sat lidt ud af kraft. Vi gav dem en række redaktionelle ændringsforslag, som de skulle undersøge nærmere, og så skal vi mødes igen.
Så det er ikke lige op over, at den er færdigredigeret.

Organisationsaftalen for ledere og lærere på sosu-skolerne

Denne aftale er færdigredigeret og underskrevet af parterne, så den kan snart ses på hjemmesiden. Det blev aftalt, at pensionsprocenten skulle stige fra 17,3 % til 17,6 % pr. 1. oktober 2018, så nu skal pensionsindbetalingerne reguleres med tilbagevirkende kraft.

Organisationsaftalen for undervisere på professionshøjskoler

Aftalen er færdigredigeret, men vi har ikke fået den i en underskrevet version endnu. Lige så snart vi får den, vil den blive lagt på hjemmesiden.