Overenskomster og ansættelsesretslige aftaler

Dansk Socialrådgiverforening er part i en lang række overenskomster på både det offentlige og private område. Her finder du alle DS' gældende overenskomster fordelt på ansættelsesområder

Kommunalt ansat

Overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere
» Download overenskomst (OK21)

Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere
» Download aftale (OK21)

Fællesaftale om lokal løndannelse
» Download fællesaftale (OK13)

Rammeaftale om åremålsansættelse pr. 1. april 2018 – KL
» Download rammeaftalen

Er du kommunalt eller regionalt ansat, kan du desuden slå andre gældende aftaler og regler op i Faglig Håndbog.

Regionalt ansat

Overenskomst for socialrådgivere
» Download overenskomst (OK21)

Fællesaftale om lokal løndannelse
» Download fællesaftale (OK15)

Rammeaftale om åremålsansættelse pr. 1. april 2018 – KL
» Download rammeaftalen

Er du kommunalt eller regionalt ansat, kan du desuden slå andre gældende aftaler og regler op i Faglig Håndbog.

Statsansat

Cirkulære om
Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10-Centralorganisation af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)
» Download Fællesoverenskomsten her (083-19)

Cirkulære om organisationsaftale for
Socialrådgivere i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte socialrådgivere i staten
» Download Organisationsaftalen (040-20)

Cirkulære om organisationsaftale for
Undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler (LC/CO10’s forhandlingsområde)
» Download Cirkulæret (035-20)

Cirkulære om Organisationsaftale for
Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)
» Download Cirkulæret (081-19)

Cirkulære om aftale for
Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)
» Download Cirkulæret (048-15)

Cirkulære om aftale om
Arbejdstid for lærere m.fl. i staten
» Download Cirkulæret (015-21)

Cirkulære om aftale om
Barsel, adoption og omsorgsdage
» Download cirkulæret (036-15)

Cirkulære om aftale om
Kompetenceudvikling
» Download cirkulæret (084-19)

Cirkulære om
Statens arbejdstidsaftale
» Download cirkulæret (082-19)

Cirkulære om aftale om
Samarbejde og samarbejdsudvalg
» Download cirkulæret (031-13)

Cirkulære om aftale om
Frivillig fratræden
» Download cirkulæret (053-21)

Cirkulære om aftale om
Seniorordninger
» Download cirkulæret (052-21)

Cirkulære om
Tillidsrepræsentanter i staten mv.
» Download cirkulæret (008-19)

Cirkulære om
Tjenestefrihed af familiemæssige årsager
» Download cirkulæret (019-19)

Cirkulære om aftale om
Ferie
» Download cirkulæret (089-19)

Privatansat

Som privatansat kan du enten være ansat på overenskomst eller individuel kontrakt.

Find din overenskomst eller læs mere om, hvad du bør være opmærksom på, hvis du er ansat på individuel kontrakt:

» Ansat i den private sektor

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.