Overenskomster i den private sektor

DS har indgået overenskomst med en række private arbejdsgivere. Find dem her på siden.

Overenskomster med vikarburauer

Dansk Socialrådgiverforening har indgået overenskomster med private vikarbureauer. Her finder du listen.

Dansk Erhverv 
Børsen
1217 København K
Telefon: 33 74 60 00
E-mail: info@danskerhverv.com
» Download overenskomst (2020 – 2023)

Følgende virksomheder har tiltrådt overenskomsten med Dansk Erhverv:

 • ActivCare
 • Adecco Servicio
 • Center for Digital Rekruttering
 • Forenede Vikar
 • Hartmanns
 • Kavaleriet
 • Kinnerup Care
 • Servisio ApS
 • Skovgården
 • Den Sociale Udviklingsfond
 • Social Teamet
 • Tolkebureauet Shop4job

Andre

Konsulentfirmaet Vibeke Munk ApS 
Herlev Ringvej 4-6
2730 Herlev
Telefon: 4818 7020 (kl. 9.00-14.00)
E-mail: info@vibekemunk.dk
» Download overenskomst

Landsdækkende overenskomster

Overenskomst mellem Den Erhvervsdrivende Fond Væksthuset inkl. eventuelle underselskaber og Dansk Socialrådgiverforening, HK-privat,3F-BMJF,Uddannelsesforbundet, Akademikerorganisationerne (1.april 2022 – 1.april 2024)
» Download overenskomst

Overenskomst mellem Børns Vilkar og Akademikerorganisationerne, HK og Dansk Socialrådgiverforening (2018-2021)
» Download overenskomst

Overenskomst mellem Incita og Dansk Socialrådgiverforening, HK/Privat, Dansk Metal, FOA, Akademiker organisationerne og  Danske Fysioterapeuter (2023-2025)
» Download overenskomst

Overenskomst mellem Dansk Flygtningehjælp og Dansk Socialrådgiverforening 2023 – 2025
» Download overenskomst
» Aftale om arbejdstid (Bilag)

Overenskomst for Mødrehjælpen 2021 – 2024
» Download overenskomst

Overenskomst mellem Center for døve, CFD og Dansk Socialrådgiverforening og Socialpædagogernes Landsforbund 2021 – 2024
» Download overenskomst

Overenskomst mellem De grønlandske huse og Dansk Socialrådgiverforening og Socialpædagogernes Landsforbund 2021 – 2024
» Download overenskomst

Overenskomst for Den sociale Udviklingsfond (2017 – 2020)
» Download overenskomst

Overenskomst mellem Kræftens Bekæmpelse og Dansk Socialrådgiverforening 2018 – 2021
» Overenskomst 2018 – 2021
» Bilag 1: Fællesaftale om arbejdstid
» Bilag 2: Kræftens Bekæmpelses feriesaftale
» Bilag 3: Fællesaftale om tillidsrepræsentanter
» Bilag 4: Frivalgsordning
» Bilag 5: Rammer for etablering af bruttolønsordninger
» Bilag 6: Kræftens Bekæmpelses barselsaftale
» Bilag 7: Lokal arbejdstidsaftale mellem Kræftens Bekæmpelse og Dansk Socialrådgiverforening om timelønnede på kræftlinjen
» Bilag 8: Lokalaftale om hviletid og fridøgn
» Bilag 9: Lokal arbejdstidsaftale mellem Kræftens Bekæmpelse og HK samt DBIO om arbejde på dage mellem jul og nytår
» Bilag 10: Kræftens Bekæmpelses konsulentaftale
» Bilag 11: Fællesaftale om samarbejde og arbejdsmiljø i Kræftens Bekæmpelse

Overenskomst mellem AIDS-fondet og Dansk Socialrådgiverforening, HK og Dansk Sygeplejeråd (2018-2021)
» Download overenskomst

BUPL’s tværfaglige fællesoverenskomst gældende for BUPL’s 12 lokale fagforeninger (2021-2024)
» Download overenskomst

Regionale overenskomster i Region Nord

Her kan du se, hvilke private arbejdspladser DS Region Nord har indgået overenskomst med.

 • 3F Frederikshavn
 • 3F Djursland
 • 3F Rymarken
 • 3F Randers
 • 3 F Skagerak
 • 3 F Transport, logistik og byg
 • 3 F Aalborg
 • Alboa
 • Brabrand Boligforening
 • Dansk El-forbund Nordjylland
 • Dansk Metal Horsens
 • DUI Leg & Virke Aalborg
 • FOA Horsens
 • FOA Mariagerfjord
 • FOA Skive
 • FOA Frederikshavn
 • LO Vendsyssel
 • Trancit

Ønsker du indsigt i overenskomsterne eller vil du høre nærmere, kontakt venligst din konsulent i Region Nord.

Regionale overenskomster i Region Syd

Her kan du se, hvilke private arbejdspladser DS Region Syd har indgået overenskomst med.

 • 3F Odense GOPS
 • 3F Esbjerg
 • 3F Kolding
 • 3F Vejle
 • 3F Vestfyn
 • 3F Varde-Billund
 • 3F Aabenraa
 • FOA Sønderjylland
 • Aabenraa Krisecenter
 • Mødrerådgivningen M/K Svendborg
 • AAB- Vejle
 • FOA – Odense
 • FOA – Kolding
 • FOA – Sønderborg
 • FOA – Varde
 • FOA – Esbjerg
 • FOA- Sydfyn

Ønsker du indsigt i overenskomsterne eller vil du høre nærmere, kontakt venligst din konsulent i Region Syd.

Regionale overenskomster i Region Øst

Her kan du se, hvilke private arbejdspladser DS Region Øst har indgået overenskomst med.

 • 3F Frederiksborg
 • 3F Midt og Øst
 • Behandlingshjemmet Skovgården
 • BUPL Midtsjælland
 • Bupl Forbund
 • BUPL Hovedstaden
 • BUPL Syd-Øst
 • BUPL Storkøbenhavn
 • BUPL Midtsjælland
 • Cafa
 • Concura
 • Dansk Jernbaneforbund
 • FOA – SOSU
 • Fonden Projekt Udenfor
 • Fountain House København
 • HKI
 • Østre Gasværk
 • Serviceforbundet
 • Din Sundhedsfaglige A-kasse – DSA
 • Havregården Kostskole
 • 3F BJMF
 • 3F København
 • 3F Køge Bugt
 • Dansk Råstof/Springbræt
 • Børns Vilkår
 • Incita
 • Grønlands Hjemmestyre
 • Det Grønlandske Hus
 • Rådgivningen for færinge
 • KAB
 • Pensam

Ønsker du indsigt i overenskomsterne eller vil du høre nærmere, kontakt venligst din konsulent i Region Øst.

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.