Sådan rekrutterer du din praktikant

Husk at byde velkommen til de nye praktikanter og inviter dem indenfor i det faglige fællesskab på arbejdspladsen. Her har vi samlet alle de gode argumenter for, hvorfor de skal melde sig ind.

Som medlem af fagforeningen kan de studerende få en stærkere tilknytning til alle landets praktikere, vi har nyhedsbreve, arrangementer og gode rabatter på bl.a. forsikringer og studiebøger. Og de får adgang til råd og sparring, hvis der opstår udfordringer i praktikken, studiejobbet eller på uddannelsen.

Derudover kæmper vi for bedre rettigheder til de studerende og flere penge til at skabe en endnu bedre uddannelse, og vi afholder faglige arrangementer, der understøtter de studerendes læring.

Du kan eksempelvis invitere dem til Beskæftigelsesfaggruppens fyraftensmøde, hvor lektor og forsker Merete Monrad holder oplæg om vrede i borgerinddragelse i beskæftigelsesindsatsen. Det foregår 22. januar i Aarhus og 31. januar i Odense.

» Her kan du se alle medlemsfordele til studerende.

» Her kan du se tilbud til praktikanter.

» Her kan du hjælpe praktikanterne med at melde sig ind.