Uforståeligt at politikerne forringer dagpengene for nyuddannede

Den nye politiske aftale om mere arbejdskraft rammer helt skævt ved at forringe dagpengene for nyuddannede, mener socialrådgivernes formand, Mads Bilstrup.

Det er helt uforståeligt, at regeringen, SF, De Radikale, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne nu vil forringe dagpengene for nyuddannede. Det mener Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

– Tanken om, at de unge bare skal have med den økonomiske pisk, er både gammeldags og forfejlet. Et job står øverst på ønskesedlen hos nyuddannede socialrådgivere – det er jo derfor, de har taget uddannelsen, siger han og udtrykker samtidig bekymring for dagpengesystemet i fremtiden.

Skæbnesvangert for dagpengene

– Politikerne gambler med opbakningen til dagpengesystemet. I forvejen er dagpengene de seneste årtier blevet stadigt mindre værd, og med yderligere forringelser for de nyuddannede vil flere unge vælge ordningen fra. Det kan blive skæbnesvangert for dagpengesystemet, der ellers er en kæmpe succes og gennem tiden har skabt tryghed for millioner af danske lønmodtagere.

Med aftalen vil nyuddannede unge, der har meldt sig ind i en a-kasse, efter tre måneder kun modtage 9500 mod i dag knap 14.000 kroner om måneden. Samtidig vil de ikke længere kunne modtage dagpenge i to år, men kun et enkelt.

Højere sats

Når det gælder de øvrige dagpengemodtagere, er der bedre nyheder. Fremover vil de øvrige forsikrede lønmodtagere få godt 3500 kroner mere om måneden i dagpenge de første tre måneder af ledighedsperioden. Det er en tiltrængt forbedring efter mange år, hvor lønningerne er løbet fra dagpengene – i 1980 dækkede dagpengene 63 % af en industriarbejders løn, i dag er dækningsgraden faldet til under 50 %.

37-timers arbejdspligt udskudt

Ifølge Mads Bilstrup er det også opløftende, at forslaget om 37-timers arbejdspligt for mennesker med integrationsbehov er taget ud af aftalen.

– Vi deler ambitionen om at få langt flere mennesker, særligt kvinder, med udenlandsk baggrund ind på arbejdsmarkedet, men det mål kan kun opnås, hvis vi bruger de indsatser, der virker, siger han og opfordrer politikerne til at lytte til fagfolk.

– Hvis 37-timers arbejdspligt skal blive en succes, er det helt afgørende, at det bygger på viden. Derfor har vi sendt et brev til politikerne, der med udgangspunkt i socialrådgivernes erfaringer fra praksis slår fast, hvad der skal til for at få flere integrationsborgere i arbejde – først og fremmest opkvalificering inden for brancher med behov for arbejdskraft, danskundervisning samt udsigt til ordinære job og hensyn til det enkelte menneske, lyder det fra socialrådgivernes formand.