Arbejdstilsynet rykker ud til døgninstitutioner

Fra 1. september og cirka et halvt år frem afvikler Arbejdstilsynet en særlig tilsynsindsats overfor døgninstitutioner.

Arbejdstilsynet vil sætte særligt fokus på høje følelsesmæssige krav, men ser også bredt på arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Besøgene bliver varslet på forhånd – det vil sige, at den tilsynsførende ikke dukker op uanmeldt.

Blandt andet følgende typer arbejdspladser kan blive kontaktet af Arbejdstilsynet:

  • Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap
  • Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap
  • Døgninstitutioner for børn og unge
  • Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede
  • Flygtninge- og asylcentre
  • Revalideringsinstitutioner
  • Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold

Arbejdstilsynet foreslår, at man kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø ved at have fokus på:

  • Hjælp og sparring både i det daglige arbejde og i særligt vanskelige situationer
  • Oplæring, fx når der starter nye ansatte eller ved nye arbejdsopgaver
  • Planlægning af arbejdet, fx så ansatte ikke konstant udsættes for høje følelsesmæssige krav

Man kan få flere ideer til indsatser ved at læse mere på Arbejdstilsynets hjemmeside om Særligt fokus på psykisk arbejdsmiljø i døgninstitutioner og hjemmepleje.