Datoer for TR-møder i Kriminalforsorgen

Sæt allerede nu X i kalenderen. Invitation med dagsorden vil blive udsendt forud for hvert møde.

Så er der fastlagt datoer for TR møder i Kriminalforsorgen:

Så sæt allerede nu X i kalenderen. Invitation med dagsorden vil blive udsendt forud for hvert møde.